U trendu

Postupak pred Upravnim sudom sada iz fotelje, putem „e suda“

BEOGRAD – Građani i advokati u Srbiji više ne moraju da dolaze u Upravni sud ili da poštom šalju tužbu kako bi pokrenuli upravni spor, jer to sada mogu da učine putem veb (web) aplikacije „eSud“, koja omogućava besplatno elektronsko pokretanje i vođenje upravnog spora.

Isto važi i svaki drugi podnesak u toku upravnog postupka, tako da ni građani i advokati koji koriste „eSud“ aplikaciju više neće morati da dolaze u sud osim kada treba da prisustvuju suđenju (ročištu).
Takođe ova aplikacija, omogućava građanima i avokatima da se u svakom trenutku prate tok svog postupka, odnosno da izvrše uvid u sve radnje i dokumente u predmetu – kako u one koje su sami podneli, kako i u one koje je podnela suprotna strana ili ih je doneo sud.

Za sada je ova aplikacija dostupna za Upravni sud na adresi https://esud.sud.rs, a od sledeće godine iz Ministarstva pravde najavljuju da će biti uvedena i u privredne sudove.

Da bi mogla da se koristi praksi potrebno je da građani i advokati imaju sertifikovane elektronske potpise.
Ovim povodom ministarka pravde Nela Kuburović posetila je danas advokatsku kancelariju Prijović gde je na licu mesta sa advokatima razgovarala o benefitima korišćenja ove aplikacije.

Kuburović je u izjavi za novinare ukazala da mogućnost korišćenja „e sud“ aplikacije imaju kako građani i advokati, tako i sud, što znači da će se svaki podnesak u toku sudskog postupka razmenjivati elektronskim putem.

„To pre svega osigurava uštedu vremena za građane, ali i troškove postupka jer više neće biti štampanja velikog broja papira, imajući u vidu da su upravni sporovi opterećeni papirologijom“, napomenula je Kuburović.

Ona je naznačila da ova aplikacija sada nije obavezna za korišćenje i da je u ovom trenutku dostupna samo za Upravni sud, a da će se od januara proširiti i na privredne sudove.

Cilj Ministarstva pravde je, kako je napomenula, da se korišćenje „e suda“ proširi na sve sudove u Srbiji.

„Njena primena je započeta u Upravnom sudu koji je izuzetno opterećen i ima na desetine hiljada predneta godišnje, gde nažalost još uvek nismo postogli suđenje u razumnom roku, ali verujem da ćemo na ovaj način uspeti da ubrzamo postupke i da uštedimo vreme, kao i da skratimo vreme potrebno za unošenje podataka u sudu i samim tim smanjimo obim rada sudske pisarnice“, navela je ministarka.

Jedan od benefita ove aplikacije, kako je ukazala, jeste što ona omogućava da i stranke, ukoliko nisu na adresi prebivališta, ili se čak nalaze u inostranstvu, mogu blagovremeno, poštujući rokove, da odgovore i dostave sudu elektronskim putem odgovarajuće podneske.

Advokat Vladimir Prijović smatra da će ova aplikacija njegovoj profesiji omogućiti lakši pristup sudu i uvid u spise predmeta.

„Za advoke ovo znači da će iz kanclerije moći da podnose tužbu i druge podneske sudu, kao i da vrše uvid u spise predmeta bez zakazivanja i odlaska u sud, kao i da primaju sudske odluke i pozive suda“, ukazao je on.

Aplikacija „eSud“ takođe poseduje kalendar i podsetnik o važnim dogadajima u predmetu građana, kao što je rocište, datum donošenja presude, datum pravnosnažnosti, najbitnije rokove…
Pruža građanima i servis obaveštavanja o novim podnescima u predmetu ili sudskoj odluci putem SMS poruka, elektronske pošte ili notifikacija na samoj aplikaciji.

Kada su u pitanju sudske takse, one će se moći da se u skeniranom formatu dostavljaju sudu, a u planu je uvodenje mogućnosti elektronskog plaćanja.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike