Povećan broj pritužbi zbog zlostavljanja u Vojsci i Ministarstvu odbrane

Zaštitnik gradjana Saša Janković je u godišnjem izveštaju upućenom Skupštini Srbije naveo da se u resoru odbrane ne beleže značajnija postignuća države kao i da je povećan broj obraćanja pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije zbog zlostavljanja na radu.

On je ukazao da izveštaj za 2015. karakterišu, “kao i prethodni, pritužbe profesionalnih vojnih lica na povredu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja zbog manjkavosti u propisima”, navodi se u tom izveštaju.

Janković je precizirao da ti nedostaci “imaju za posledicu da se u postupku utvrdjivanja visine penzije prosek uplata doprinosa obračunava po skali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje koji važi na dan penzionisanja, umesto prema iznosu proseka stvarne ostvarene zarade”.

On je uputio inicijativu nadležnima da “urede način utvrdjivanja ličnog koeficijenta za obračun visine penzije na osnovu naknadno utvrdjenih podataka o ostvarenoj zaradi, profesionalnim vojnim licima i civilnim licima, u slučajevima kada su ti podaci uništeni tokom NATO bombardovanja”.

“Beleži se znatan broj pritužbi zbog neblagovremenog postupanja Ministarstva odbrane po zahtevima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za dostavljanje podataka za odlučivanje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih u Ministarstvu odbrane”, dodao je on.

U izveštaju se navodi i da je u postupcima koje je vodio Zaštitnik gradjana, u ovim slučajevima, po pravilu, postignuto brzo ispravljanje propusta Ministarstva odbrane.

On je, na osnovu navoda iz pritužbe i činjenica utvrdjenih u postupku kontrole Vojne akademije utvrdio da Pravilo o vojnoj dispciplini sadrži odredbu koja propisuje da se u postupku po žalbi lica kome je izrečena disciplinska mera, prvobitna odluka može preinačiti u težu sankciju.

Zaštitinik gradjana je utvrdio da je to “suprotno institutu zabrane reformatio in peius, da se u postupku po pravnim lekovima ne može doneti odluka na štetu okrivljenog, po pravnom leku uloženom u njegovu korist”.

S obzirom da je Zakonom o Vojsci Srbije propisano da odredbe Pravila ne mogu biti u suprotnosti sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku, on je uputio Ministarstvu odbrane Inicijativu za usaglašavanje odredaba Pravila o vojnoj disciplini sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku.  

“Ni u ovom kao ni u prethodnom izveštajnom periodu, problem ostvarivanja prava iz zdravstvene zaštite, na koji je Zaštitnik gradjana već ukazivao, nije otklonjen”, konstatuje se u izveštaju.

Navodi se da i dalje nije donet akt kojim se reguliše jasna i unapred poznata procedura za odlazak profesionalnih pripadnika Vojske Srbije na specijalističke preglede, “koji se zbog načina organizovanja rada u vojnozdravstvenim ustanovama mogu obavljati samo u toku radnog vremena”.

Usled nedostataka pravnih propisa, i dalje je ostavljeno slobodnoj oceni pretpostavljenog da traži na uvid medicinsku dokumentaciju radi davanja saglasnosti za odlazak na specijalistički pregled u toku radnog vremena.

U takvoj situaciji, još uvek postoji mogućnost povrede prava na privatnost, ako se tražena dokumentacija priloži, “ali i mogućnost zloupotrebe prava pretpostavljenog na slobodnu ocenu o opravdanosti zahteva za specijalistički pregled”.

U ovom izveštajnom periodu za razliku od prethodnih, “čest razlog obraćanja zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije Zaštitniku gradjana bio je zahtev za zaštitu od zlostavljanja na radu”

Navodi se i da su “u najvećem broju slučajeva pritužioci  upućeni na korišćenje mehanizama sudske zaštite”.

Napominje se i da “propusti na koje su pritužioci ukazali u vezi sa postupanjem organa po njihovim zahtevima za zaštitu od zlostavljanja na radu ukazuju na nedovoljnu edukaciju lica određenih za pokretanje postupka i posredovanja u ovim  postupcima”Ombudsman je preporučio Ministarstvu odbrane i da uskladi odredbe Pravila o vojnoj disciplini i Zakonika o krivičnom postupku kojima se uredjuje postupanje po žalbi koju je izjavilo lice kome je izrečena disciplinska mera, poštujući institut zabrane reformatio in peius.

Tom ministarstvu je preporučeno da podzakonskim aktom propiše jasnu i unapred poznatu proceduru za ostvarivanje prava profesionalnih vojnih lica na specijalističke preglede u skladu sa zakonom,

Ombudsman je naveo i da Ministarstvo odbrane treba da preduzme sve aktivnosti da u saradnji sa nadležnim organima omogući edukaciju zaposlenih odredjenih za postupanje po zahtevima za zaštitu od zlostavljanja na radu.

Zaštitnik gradjana je u 2015. u ovom resoru primio 79 pritužbi u kojima su podnosioci ukazivali na 69 povreda prava a u istom periodu, okončao je rad na ukupno 91 predmeta primljenih u 2015. i ranijih godina.Podseća se da u 2015. nije nije postupljeno po javnim preporukama Zaštitnika gradjana da ministra odbrane i direktora Vojnobezbednosne agencije razreše dužnosti, zbog njihove odgovornosti za nezakonit i nepravilan rad organa kojima rukovode u vezi sa incidentima tokom Parade ponosa održane 2014.

(Beta)

Ostavite komentar