Poverenik naložio Agenciji da KRIK-u dostavi izveštaj o imovini Vulina

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić doneo je rešenje kojim je naložio Agenciji za borbu protiv korupcije da novinarki Mreže za istraživanje kriminala i korupcije – KRIK, dostavi kopiju izveštaja koji je dostavila Tužilaštvu za organizovani kriminal 17. decembar 2015, posle kontrole izveštaja o imovini i prihodima funkcionera Aleksandra Vulina.

U saopštenju poverenik je naveo da Agencija treba da zaštititi podatke o ličnosti kao što su: imena i prezimena svih lica osim službenih i Aleksandra Vulina, adresni podaci, lični matični broj gradjana, broj bankovnog računa fizičkih lica, podaci o adresi na kojoj se nepokretnosti nalaze, registarski brojevi prevoznih sredstava.

Prethodno je Agencija odbila zahtev KRIK-a s obrazloženjem da se u pratećoj dokumentaciji nalaze podaci koje je Uprava za sprečavanje pranja novca označila kao tajnu.

KRIK je protiv rešenja Agencije podneo žalbu povereniku navodeći, pored ostalog, da je tražena kopija izveštaja, a ne i kopija prateće dokumentacije, a da čak i ako izveštaj sadrži poverljive ili lične podatke, Agencija može da ih zaštiti.

Poverenik je našao da je žalba osnovana.

U saopštenju se navodi da shodno Zakonu o tajnosti podataka, da bi se neki podatak mogao štititi kao tajni, nužno je da to odredi ovlašćeno lice, i to pisanom i obrazloženom odlukom. Agencija, medjutim, nije navela kojom odlukom i koje ovlašćeno lica je odredilo tajnost, ni koji je stepen tajnosti.

Šabić je naveo da Agencija, iako je to po zakonu nesumnjivo obavezna, nije pružila nikakve dokaze ni o uzročno posledičnoj vezi izmedju potencijalnog objavljivanja traženog dokumenta i štetnih posledica koje bi, eventualno, zbog toga mogle nastati po interese Republike Srbije.

S obzirom da se izveštaj odnosi na kontrolu imovine i prihoda funkcionera, po samoj prirodi stvari se nikako ne može očekivati da on sadrži podatke koji se odnose na nacionalnu bezbednost, javnu bezbednost, odbrambene spoljnopolitičke, bezbednosne i obaveštajne poslove organa javne vlasti, čijim otkrivanjem bi nastala šteta po interese Republike Srbije, piše u saopštenju.

Šabić je dodao da pored svega toga posebno treba imati u vidu da se u konkretnom slučaju radi o informacijama u vezi sa visokim državnim funkcionerom u pogledu kojih nesumnjivo postoji opravdan pojačan interes javnosti da zna.

Poverenik je ocenio kao neprihvatljivo postupanje Agencije koja ni nakon ponovljenog zahteva ni povereniku nije dostavila traženi izveštaj. Reč je o postupku koji, nezavisno od motiva, objektivno predstavlja pokušaj opstruiranja ovlašćenja poverenika.

„Pravdanje“ takvog gesta tim da je tek nedavno jedan radnik Agencije sertifikovan za postupanje sa tajnim podacima, te da stoga Agencija „ne raspolaže potrebnim kapacitetima za dostavljanje tajnih podataka izvan prostorija“ poverenik, ne ulazeći u motive, smatra i neodgovornim i neozbiljnim, navodi se u saopštenju.

„A ako Agencija ni posle osam godina važenja Zakona o tajnosti podataka nije osposobljena da ga primenjuje, to govori da se u Agenciji kontinuirano, godinama vrši veliki broj i prekršaja i krivičnih dela predvidjenih Zakonom o tajnosti podataka, što bi svakako morala privući pažnju drugih nadležnih organa, tužilaštva i Ministarstva pravde“, rekao je Šabić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.