Predstavljanje amandmana u utorak pa diskusija

BEOGRAD – Radni tekst ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa koje je Ministarstvo pravde uskladilo s mišljenjem Venecijanske komisije i pre dva dana objavilo na sajtu, zvanično će biti predstavljeni sledećeg utorka, 18. septembra, na okruglom stolu u hotelu Metropol, nakon čega će uslediti diskusija o predlozima.
Diskusiji će prisustvovati pored predlagača – Ministarstva pravde, i predstavnici svih pravosudnih institucija, strukovnih udruženja i međunarodnih organizacija koji će moći da iznesu svoje mišljenje, predloge i kritike.
Ovim amandmanima na Ustav iz 2006. isključena je Narodna skupština iz procesa izbora sudija i tužilaca, odnosno postupak izbora ubuduće će se odvijati u sudijskom i tužilačkom savetu – Visokom savetu sudstva i Visokom savetu tužilaštva.
Među rešenjima koja su i dalje podložna izmenama, jeste i amandman koji predviđa da sudija, pored ostalih razloga, može biti razrešen i zbog nestručnosti – „ako u značajnom broju predmeta ne ispunjava merila uspešnosti koja propisuje i čije ispunjavanje ocenjuje Visoki savet sudstva (VS S)“.
Protiv odluke VS S o prestanku funkcije, sudija i predsednik suda imaju pravo na žalbu Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu, predviđa ovaj amandman iz Radnog teksta.

Kako je Narodna skupština isključena iz proseca izbora i razrešenja sudija, tako je predviđeno i da sudija ne može bez odobrenja VS S da bude uhapšen u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela učinjenog u vršenju sudijske funkcije.
Kada je u pitanju sastav V S S, njega prema Radnom tekstu, čini 10 clanova umesto sadašnih 11.
Od njih 10, pet su sudije koje biraju njhove kolege sudije, a pet su istaknuti pravnici koje bira Narodna skupština.

„Kao istaknuti pravnik smatra se diplomirani pravnik s položenim pravosudnim ispitom koji ima najmanje 10 godina radnog iskustva u poslovima pravne struke koji su od značaja za nadležnost VS S, koji se dokazao stručnim radom i uživa lični ugled“, definiše ovaj ustavni amandman.
Istaknute pravnike bira Narodna skupština na predlog nadležnog odbora skupštine posle javnog konkursa, glasovima tri petine (3/5) svih narodnih poslanika, u roku od 20 dana od prijema predloga.

Nadležni odbor dužan je da Narodnoj skupštini predloži dvostruko više kandidata od broja članova koji se biraju, a ako Narodna skupštine ne izabere svih pet članova u roku, preostale članove posle isteka narednih 10 dana, bira većinom glasova petočlana Komisija, i to između svih kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor.

Komisiju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda Srbije, Vrhovni javni tužilac Srbije i Zaštitnik građana, navodi se u amandmanu.

Novim rešenjima predloženo je i da predsednika VS S bira to telo među članovima koji su sudije, a potpredsednika među istaknutim pravnicima, na mandat od pet godina.
Prema sadašnjem rešenju predsednik VS S je predsenik Vrhovnog kasacionog suda po funkciji.
Amandmani predviđaju da VS S donosi odluke glasovima najmanje šest clanova, a ukoliko se desi da ne donese odluku u roku od 60 dana od dana kada je prvi put odlučivao o određenim predlozima, VS S se raspušta, odnosno članovima VS S prestaje mandat.
Ministarstvo pravde je, po savetu Venecijanske komisije, pobrojalo pitanja zbog kojih članovima VS S prestaje mandat, a to su: odluke o budžetskim sredstvima, donošenje propisa, zatim povodom predloga u vezi sa izborom ili prestankom funkcije sudija i predsednika sudova i u drugim zakonom određenim pitanjima.

Prestanak mandata članovima VS S utvrđuje predsednik Narodne skupštine, a na njegovu odluku je dozvoljena žalba Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.
Kada je u pitanju uređenje tužilaštva, amandmani propisuju da Vrhovnog javnog tužioca Srbije bira Narodna skupština na mandat od šest godina, na predlog Visokog saveta tužilaca, posle javnog konkursa, glasovima tri petine svih narodnih poslanika, u roku od 20 dana od dana prijema predloga.

Ako Narodna skupština ne izabere Vrhovnog javnog tužioca Srbije u roku, izbor između svih kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor izvršiće gore pomenuta petočlana Komisija većinom glasova.

Amandmani kažu da isto lice ne može biti ponovo birano za Vrhovnog javnog tužioca Srbije.
Novo rešenje u odnosu na sadašnji Ustav, predviđa da javne tužioce i zamenike javnih tužilaca ubuduće bira Visoki savet tužilaca, čime je odstranjen uticaj Narodne skupštine na izbor.

Ustavnim amandmanima propisano je da za zamenika javnog tužioca može biti izabran samo kandidat koji je završio obuku u Pravosudnoj akademiji,a isto važi i za sudiju koji se prvi put bira.

Ustavni amandmani predlažu da umesto sadašnjih 11, Visoki savet tužilaca ubudcuhe čini 10 članova i to: četiri zamenika javnih tužilaca koje biraju javni tužioci i zamenici javnih tužilaca, četiri istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština, Vrhovni javni tužilac Srbije i ministar pravde.
Predviđa se i da Vrhovni javni tužilac Srbije bude po službenoj dužnosti predsednik Visokog saveta tužilaca.

Potpredsednika saveata bira Visoki savet tužilaca među svojim clanovima, na pet godina, s tim da za potpredsednika ne može biti izabran zamenik javnog tužioca ili ministar pravde.

Postupak izbora iskanutih pravnika za Visoki savet tužilaštva je isti kao i kod VS S.
Kada je u pitanju Pravosudna akademija, ona je Ustavom definisana kao samostalna institucija koja obučava sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, kao i kandidate za te funkcije i vrši druge poslove odredene zakonom.
Sastav organa upravljanja Pravosudne akademije, prema predlogu amandmana, odražava sastav Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca, a položaj, organizacija i poslovi Pravosudne akademije biće uređeni zakonom.
Kada je u pitanju sastav Ustavnog suda, predviđeno je da pet članova bira Narodna skupština, pet da imenuje predsednik Republike, a pet opšta sednica Vrhovnog suda Srbije.

„Narodna skupština bira pet sudija Ustavnog suda između deset kandidata koje predloži predsednik Republike, predsednik Republike imenuje pet sudija Ustavnog suda između 10 kandidata koje predloži Narodna skupština, a opšta sednica Vrhovnog suda Srbije imenuje pet sudija između 10 kandidata koje na zajedničkoj sednici predlože Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca“, navodi se u predloženom amandmanu.

O ovim i drugim predlozima amandmanana Ustav iz 2006. godine u oblasti pravosuđa vodiće se javna rasprava i u skupštini Srbije, a predviđeno je i njihovo potvrđivanje na referendumu.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike