Predstavljeni UN standardi ponašanja kompanija prema LGBTI

BEOGRAD – Standardi Ujedinjenih nacija za ponašanje preduzeća u borbi protiv diskriminacije LGBTI osoba predstavljeni su večeras na skupu u Beogradu koji su organizovali Tim Ujedinjenih nacija (UN) i Savez za jednaka prava LGBTI osoba, u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti.

U pitanju je pet standarda koji se traže od poslodavaca: poštovanje ljudskih prava LGBTI zaposlenih, potrošača, građana i građanki uopšte, eliminisanje diskriminacije LGBTI zaposlenih na radnom mestu, pružanje podrške LGBTI zaposlenima na radnom mestu.

Takođe i sprečavanje diksriminacije i drugih kršenja ljudskih prava LGBTI potrošača, dobavljača i distributera, uz zahtev dobavljačima da postupaju na isti način, kao i zalaganje za ljudska prava LGBTI osoba u sredinama u kojima preduzeća posluju.

Standardi su, kako je rečeno na skupu, već predstavljeni u Njujorku, Mumbaju, Parizu, Londonu, Hongkongu, Bankoku, Ženevi, Davosu, Melburnu, Najrobiju i Sao Paolu, dok je Srbija prva zemlje Jugoistočne Evrope u kojoj su predstavljeni javnosti, a srpski je sedmi jezik na kojem su dostupni.

Standardi su zasnovani na primerima dobre prakse iz celog sveta i definišu mere koje preduzeća treba da reduzmu da bi zaštitila prava LGBT osoba.

Stalna koordinatorka UN u Srbiji Karla Robin Kirši poručila je da UN priznaju ravnopravnost i zaštitu od diskriminacije kao opštevažeća, obavezujuća načela, te da upravo zato Tim UN u Srbiji stoji nas raspolaganju svim akterima da im pruži podršku u ostvarivanju ravnopravnosti u svim sferama života uključujući i privredu.

Ona je u izjavi Tanjugu ocenila da je LGBTI populacija u Srbiji jedna od najranjivijih i često su diskriminisani zbog svog izgleda ili zbog izbora partnera.

„Zbog toga im je ograničen pristup poslu, društvu i zato moramo dosta da radimo da otklonimo tu dikriminaciju i dostignemo jednako poštovanje za sve. Samo što ste LBGTI osoba ne znači da ne možete dobro da radite posao kao drugi. Možete da budete nastavnik, doktor, a pol nije bitan“, naglasila je Kirši.

„Važno je da nastupamo zajedno sa isdejom da su poslovanje i ljudska prava na istoj strani i da je privreda neodvojiva od ljudi“, poručila je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Ona je rekla Tanjugu da je još 2016. godine u Srbiji kreiran Kodeks ravnopravnosti koji je vrlo sličan principima UN, a zasniva se na nediskriminaciji, poštovanju ljudskih prava i podržavanju različitosti kao vrednosti kompanije.

„Neke kompanije su donele svoje kodekse, a neke su ih uskladile i zbog smo ohrabreni da će se stvari u budućnosti kretati dobro i da najveći broj kompanija upravo razume različitosti“, navela je Janković.

Kompanije treba da poštuju pripadnike LGBTI zajednice i prilikom zapošljavanja i prilikom čitavog radnog odnosa i da se vode kvalitetom rada i kvalifikacijama bez obzira na naša lična svojstva pa i ona koja se odnose na seksulanu orjentaciju, istakla je Janković.

Kodeksi, kako je navela, nisu obavezni, ali jeste poštovanje Zakona o zabrani diskriminacije.

„Mi smo se odlučili na taj mehanizam da bismo dali priliku kompanijama koje vode račuma o svojim zaposlenima da to bude jedna vrsta društveno – odgovornog poslovanaja“, ukazala je Janković.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike