U trendu

Prepoznali smo potrebu revizije AP23 i realističnost ciljeva

BEOGRAD – Ministarka evropskih integracija Jadranka Joksimović izjavila je danas da je tokom 2018. godine postignut izuzetno vidljiv napredak u oblasti vladavine prava.

Joksimović je na predstavljanju prvog nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 rekla je da će implementacijom usvojenog taj napredak biti još vidljiviji.

Objašnjava da je tokom prošle godine sproveden inkluzivan i transparentan proces u vezi sa ustavnim amandmanima, da je usvojeno više značajnih zakona, te da je izrada medijske strategije u finalnoj fazi i da će uskoro biti na javnoj raspravi.

“To su važzni i ključno značajni koraci u pogledu ostvarivanja obaveza Srbije, ne samo prema građanima, nego i u okviru pregovaračkog procesa u poglavlju 23, koje je najvažnije za ukupan napredak na evropskom putu”, kazala je Joksimović.

Ona je podsetila da su Srbija i Crna Gora prve države na koje je primenjen novi obrazac pregovora koji podrazumeva da se u najranijoj fazi otvaraju poglavlja 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava.

Joksimović kaže da je jedan od razloga za kašnjenja u primeni nekih odredbi iz aktuelnog Akcionog plana za Poglavlje 23 upravo činjenica da je bilo manje iskustva sa tom vrstom dokumenata, te podseća da je EK Srbiji dostavila prelazna merila neposedno pre otvaranja Poglavlja 23 i 24, što se dogodilo u julu 2016. godine.

“Moramo imati u vidu da je akcioni plan bio sačinjen na početku bez saznanja o prelazim merilma koja su naknadno dostavljena. To jeste jedan od uzroka preambiciono postavljenih rokova”, rekla je Joksimović.

Joksimović kaže da je Srbija bila spremna da rešava problem nerealističnih aktivnosti i rokova pre nego što je revidiran krovni dokument koji rukovodi celim procesom usklađivanja sprskih zakona sa evropskim zakonodavstvom.

“To govori o realističnom i kompetentnom sagledavanju problema u okviru implementacije aktivnosti u Poglavlju 23”, rekla je Joksimović.

Ona je precizirala da Nacionalni plan za usvajanje tekovina EU previđa da Srbija do KRAJA 2021. godine u potpunosti harmonizuje zakonodavstvo sa EU, te da će biti još rada na sprovođenju prelazinih merila, kao i da se očekuje da se uskoro dobiju i merila za zatvaranje poglavlja 23.

“Ovo jeste proces koji je važan za društvo, ali je i formalno i proceduralno vezan za pregovarački okvir Srbije sa EU i procedure kakve je EU poštavlila nama kao zemlji kandidatu, na koje smo mi pristali i koji ne bi trebalo da se menjaju u hodu”, kazala je Joksimović.

Joksimović kaže da je uključivanje svih zainteresovanih strana u proces izrade revidiranog Akcionog plana veoma značajno kako bi se na kredibilan naačin definisale aktivnosti i okviri za implementaciju, te je dodala da veruje da su nosioci aktivnosti u tom procesu od početka sarađivali sa civilnim društvom.

“Verujem da je debata na eksportskom nivou bila prisutna od početka i trebalo bi da bude zaokružena krajnjom instancom javne debate kada se pripremni nacrt koji će biti poslat Evropskoj komisiji nađe na dnevnom redu”, rekla je Joksimović.

Ministarka je istakla da revizija akcionog plana ne znači brisanje ativnosti koje su predviđene, te da nijedna od aktivnosti koje u aktuelnom akcionom planu do sada nije realizovana neće biti ni izbrisana.

“Može da se preformuliše, da se precizira, neće biti izbrisana, može da bude samo dodavanja”, kazala je ministarka i dodala da veruje da će Srbija dobiti relevantan dokument koji će biti primenjiv.

Joksimovic je ukazala i da su nosioci aktivnosti, u procesu interne analize, sarađivali i sa civilnim drustvom. “Civilno dustvo je od početka bilo ukljuceno u taj proceš, zato sto eksperata ima i u drzavnim institucijama i u civilnom drustvu – ne postaje se ekspert samo kad se izađe iz sistema drzavne uprave”.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike