Skupština danas glasa o više zakona

BEOGRAD – Skupština Srbije počela je danas glasanje o više predloženih zakona iz oblasti policije i pravosuđa, među kojima su izmene i dopune Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Glasaće se i o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama koje treba da podignu stepen bezbednosti na njima, izmenama Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, o izmenama Zakona o policiji, o bezbednosti saobraćaja na putevima, o detektivskoj delatnosti, o privatnom obezbeđenju, o zaštiti od požara, kao i o kritičnoj infrastrukturi.

Poslanici će se izjašnjavati i o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, o dobrovoljnom vatrogastvu, zatim o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, o parničnom postupku.

Glasaće i o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, Predlogu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Predlogu zakona o lobiranju, Predlogu zakona o overevanju potpisa, rukopisa i prepisa.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike