Skupština danas o izmenama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Skupština Srbije nastaviće danas sednicu razmatranjem izmena i dopuna Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. 

U obrazloženju zakona navedeno je da su izmene neophodne da bi se uklonili nedostaci koji se pre svega odnose na probleme u primeni zakona, kada su u pitanju specifične aktivnosti vojske i policije.

Izmenama je predviđena i mogućnost da poslove bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može obavljati sam u određenim manje rizičnim delatnostima, ako ima do 20 zaposlenih i nije dužan da ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Izmenama su predviđena i nacionalna priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, koja se mogu dodeliti pravnim, fizičkim licima i Odboru za bezbednost i zdravlje na radu. 

Na dnevnom redu sednice je još i Predlog zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, kao i potvrđivanje Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznavanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece.

Poslanici su u petak završli načelno razmatranje izmena Zakona o železnici i o bezbednosti železnice kao i razmatranje nekoliko sporazuma iz oblasti saobraćaja.

(Beta)

Ostavite komentar