Skupština usvojila izmene zakona o PDV

Foto: Beta

Većinom glasova Skupština Srbije je danas usvojila izmene izmene zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV), o hipoteci, o republičkim administrativnim taksama.

Usvajanjem izmena zakona o PDV, strana lica koja posluju u Srbiji, sada će se evidentirati kao obveznici PDV-a i ostvarivaće sva prava kao da su na teritoriji EU, po potpuno jednakim uslovima kao i domaća pravna lica.

Izmenama je smanjen PDV sa 20 na 10 odsto na smeštaj svim ugostiteljskim objektima i prevoz putnika u međugradskom i međunarodnom saobraćaju, kao i usluge u građevinarstvu.

Poslanici opozicije bili su tokom načelne rasprave mišljenja da Vlada Srbije izmenama hoće „na mala vrata“ da poveća poresku stopu, dok su iz  vladajuće većine to negirali i poručili da izmene seta finansijskih zakona predstavljaju direktan podsticaj poboljšanju poslovnog ambijenta.

Rasprava u parlamentu vodjena je najviše o amandmanima na izmene zakona o PDV-u, a posebno oko amandmana kojim je opzicija zatražila da se smanji PDV na dečju hranu na 10 odsto, što ministar finansija Dušan Vujović nije prihvatio, kao ni poslanici vladajuće SNS.

Šef Poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović je ocenio da bi smanjenjem PDV na hranu za bebe dalo podsticaj rastu nataliteta, dok je Vujović istakao da ne postoji garancija da ne bi bilo zlouptreba jer je teško odrediti kada je neka hrana za bebe, a kada za odrasle i dodao da država već podržava roditelje beba kroz povrat PDV-a na hranu i opremu za bebe.   

Izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama izjednačeno je opterećenje u taksama za, kako je kao primer navedeno, obavljanje detektivskih usluga, promet toplotne energije i drugo.

Izmenama tog zakona predviđeno je uredjenje spisa i radnji koje se obavljaju u upravnim postupcima u kojima se naplaćuju takse, a jedna od važnijih odredbi je predlog od oslobađanja taksi na spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja.

Izmene Zakona o hipoteci, koja su donete zbog odluke Ustavnog suda da pojedine odredbe proglasi neustavnim, predviđaju da je nakon donošenja izvršnog rešenja nadležnog suda moguće uložiti pravni lek za zaštitu prava, što nije ranije bilo predviđeno.

Skupština je ratifikovala kredit Banke za razvoj Saveta Evrope od 18 miliona evra, koji će biti upotrebljen za izgradnju nove zatvorske jedinice po evropskim standardima na pariferiji Pančeva.

Zajam te evropske banke pokrivaće 60 odsto planiranih sredstava, a ostatak će, prema najavama ministra finansija, biti obezbeđen iz donacija.

U danu za glasanje o tim zakonskim predlozima, poslanici će se izjasniti i o predlogu predsednika Srbije Tomislava Nikolića da se ponovo odlučuje o Zakonu o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije.

Parlament je taj zakon usvojio 31. jula, a Nikolić je nedugo zatim odbio da ga potpiše, s obrazloženjem da je protivustavan, i vratio ga parlamentu na ponovno odlučivanje.

(Beta)

Ostavite komentar

Ostavite komentar