U trendu

Srbija dobila Zakon o lobiranju

BEOGRAD – Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o lobiranju kojim se definišu uslovi za obavljanje ove delatnosti.

Zakona se zasniva na načelu zaštite javnog interesa i načelu integriteta koje obuhata zakonitost, transparentnost i odgovornost u radu, kao i etičnost, u cilju očuvanja ličnog i ugleda pravnog lica koje obavlja lobiranje, ugleda korisnika lobiranja.

Prilikom uvtrđivanja uslova za obavljanje lobiranja vodilo se računa o potrebnom nivou profesionalnih kvalifikacijama, ali i o etičkim pokazateljima.

Predviđeno je da lobista pored visoke stručne spreme, poseduje i specifična znanja o lobiranju koja može steći pohađanjem posebne obuke.

Zakonom se promoviše transparentnost lobiranja, koja dolazi do izražaja u uspostavljanju javnog registra lobista, a koji omogućava postojanje preglednih i javno dostupnih informacija o identitetu i interesu svih onih koji utiču ili žele da utiču na organe vlasti u procesu pripreme i donošenja zakona drugih propisa i opštih akata.

Propisana su pravila u vezi sa sprovođenjem lobiranja i u tom smislu je propisana obavezna sadržina ugovora o lobiranju i pravila o njegovom raskidu, kao i prekidu postupka lobiranja.

Takođe, opisani su poslovi koje obavljaju lobisti i neregistrovani lobisti i precizno utvrđeni principi njihovog delovanja i obaveze koje imaju prema korisniku lobiranja.

Propisana je obaveza lobiranog lica da sačini izveštaj o svakom kontaku sa lobistom ili neregistrovanim lobistom.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike