Trivan sa NVO o mnogim temama zaštite životne sredine

SREMSKI KARLOVCI – Zaštita naših reka i prirodnih resursa – voda i šuma, zaštita Dunava, ekološka pismenost, snaženje lokalnih samouprava u rešavanju ekoloških problema, finansiranje zaštite životne sredine, neke su od tema koje su razmatrane danas u Sremskim Karlovcima na sastanku ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana sa predstavnicima brojnih nevladinih organizacija.

U sali Karlovačke gimnazije, ministar Trivan je predstavio strateški pristup i glavne ciljeve Ministarstva za naredni period i ukazao da je dobra saradnja sa civilnim društvom jedan od garanta njihove uspešne realizacije.

„Ako radimo zajedno, nešto ćemo zaista i uraditi“ naglasio je Trivan i naveo da udruženi kapaciteti države i civilnog društva su „magična formula“ koja će dati rezultate u uspostavljanju savremenih standarda životne sredine koji se mogu realno videti u narednih deset godina.

Sastanke sa predstavnicima civilnog društva Ministarstvo, u saradnji sa Programom za razvoj Ujedinjenih nacija – UNDP, organizuje uoči nastupa Srbije na velikim međunarodnim skupovima u oblasti zaštite životne sredine i prirode radi konsultacija, kao i nakon tih skupova, kako bi se NVO izvestile o postignutim rezultatima, saopštilo je Ministarstvo.

U skladu s tim, na ovom sastanku predstavljeni su zaključci i rezultati sa nedavno održanih konferencija – Konferencije UN o promeni klime (UNFČC COP24) i Konferencije UN o biodiverzitetu (UN CBD COP14). Na ovim međunarodnim skupovima u kojima je Ministarstvo učestvovalo, donet je niz odluka i mera koje su osnova za dalje napore država i vlada, ali i zainteresovanih strana – privrede, naučne i stručne javnosti, nevladinih organizacija, u dostizanju ciljeva smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, smanjenja ekološkog otiska na biodiverzitet, i ublažavanja posledica klimatskih promena na globalnom i drugim nivoima.

Ministarstvo koje je aktivno uključeno u njihovo sprovođenje, priprema Šesti izveštaj o implementaciji Konvencije o biodiverzitetu u Srbiji, a u okviru borbe protiv klimatskih promena i u cilju primene odluka za sprovođenje odredbi Sporazuma u Parizu, radi na reviziji dokumenata koja se realizuje u okviru projekta izrade „Strategije klimatskih promena sa akcionim planom“.

Trivan je, s tim u vezi, ukazao da je veće angažovanje Srbije na polju zaštite životne sredine izraženo i u njenoj većoj aktivnosti na najznačajnijim međunarodnim forumima na kojima se donose odluke od ključnog značaja za ekološku budućnost sveta. „Aktivna uloga Srbije u oblasti zaštite životne sredine doprinela je da međunarodna zajednica prepoznaje našu kompetenciju, znanje, želju i posvećenost, i ukupan doprinos globalnim naporima za očuvanje Planete“, naglasio je.

Predstavljajući najznačajnije planirane aktivnosti, ministar Trivan je najavio da će Ministarstvo ove godine imati za prioritet pripremu projektno-tehničke dokumentacije koja je uslov rešavanja najvažnijih problema u zaštiti životne sredine, a to su, pre svega, prečišćavanje otpadnih voda i upravljanje otpadom.

„Pripremili smo se za taj proces, obezbedili smo nešto sredstava iz budžeta koji je skroman, ali ćemo zato krenuti da sukcesivno ukl?učujemo lokalne samouprave u taj proces“, najavio je Trivan.

Kako je objasnio, u Srbiji još nedostaju stručni i finansijski kapaciteti za rešavanje ovih krupnih ekoloških pitanja, i u narednom periodu biće neophodno, kako osnaživanje i pomoć lokalnim samoupravama, tako i kadrovsko jačanje samog Ministarstva.

„Mi se ne bavimo više zaštitom životne sredine, jer je ona u toj meri ugrožena, već se mi bavimo odbranom životne sredine“, zaključio je ministar.

Rekao je da je i ovaj sastanak, kao jedan u nizu zajedničkih sastanaka sa NVO koji se redovno održavaju od osnivanja Ministarstva, značajan korak u uspostavljanju otvorenog trajnog dijaloga koji je usmeren na postizanje zajedničkih ciljeva za bolju i zdraviju životnu sredinu Srbije, kaže se u saopštenju.

(Tanjug)

Napišite komentar