TS: Amandmani neće smanjiti politički uticaj na pravosuđe

BEOGRAD – Transparentnost Srbija ocenila je danas da se Ministarstvo pravde između više mogućnosti kod više ustavnih amandmana opredelilo za minimalne standarde koje je postavila Venecijanska komisija, a nije usvojilo, kako kaže, agumentovane predloze brojnih udruženja i stručnjaka.

Takođe, u saopštenju Transparentnost ukazuje da ni treći objavljeni radni tekst ustavnih promena ne sadrži obrazloženje ni osvrt na komentare koji su dostavljeni tokom javne rasprave, pa su, kako konstatuje, građani ostali uskraćeni za informacije zbog čega je Ministarstvo pravde tako postupilo, kao i zašto pojedina rešenja odstupaju od Akcionog plana za poglavlje 23 u pregovorima sa EU.
Transpatentnost Srbija ocenjuje da se ne može smatrati dobrim predlogom sastav sudijskih i tužilačkih saveta u kojima 50 odsto članova budućeg sudijskog i 40 odsto članova novog tužilačkog saveta birati same sudije i tužioci, a ostale narodni poslanici, jer ostavlja prostor za politički uticaj.
„Tačno je da situacija u kojoj bi prevashodno sudije i tužioci odlučivali o svojim kolegama nosi sa sobom rizike, ali te rizike treba otkloniti zakonskim normama koje bi povećale javnost rada pravosudnih saveta i smanjile prostor za njihovo diskreciono odlučivanje, a ne posrednom političkom kontrolom od strane grupe ‘istaknutih pravnika’ koje će izabrati skupštinska većina“, navodi Transparentnost.
U vezi s političkim uticajem na rad pravosuđa, programski direktor TS Nemanja Nenadić je ocenio da je politički uticaj na rad Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca mogao da se smanji nezavisno od ustavnih promena.

„Pošto su Vlada i Skupština još 2013. zaključile da nije primereno da ministar pravde i predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe budu članovi pravosudnih tela, ti političari su mogli odmah da prestanu da učestvuju u izboru i razrešenju sudija i tužilaca. Takođe, i dalje postoji ogroman prostor da se neprimereni uticaji smanje kroz promenu prakse, za početak tako što će nadležni javni tužilac, a ne politički funkcioneri, obaveštavati javnost o tome šta je urađeno i šta treba da bude učinjeno u gonjenju počinilaca krivičnih dela“, naveo je Nenadić.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike