U Skupštini usvojeno devet zakona o reformi javne uprave

BEOGRAD – Skupština Srbije danas je usvojila devet predloga zakona iz nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koji predstavljaju nastavak reforme javne uprave, a ministar Branko Ružić rekao je da su nosioci reforme javne uprave ljudi i da je zato potrebno obezbediti zaposlenima adekvatan profesionalni razvoj.

Kako je saopšteno, Ružić je naveo i da se uvodi i sistem komptencija, skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje državni službenik treba da poseduje, a koji je važan za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih kadrova.

Kada je reč o lokalnom nivou, usvojeni zakoni omogućavaju da se na jedinstven način uređuju prava i dužnosti pokrajinskih i lokalnih službenika i obezbeđuju uslove za punu profesionalizaciju i depolitizaciju kadrova.

Ministar ističe da se dopunama u radu inspekcija postiže bolji odnos inspektora i privrednika, a da su uvedeni novi mehanizmi za kontrolu i sankciju onih koji svesno krše zakon i ugrožavaju bezbednost i zdravlje građana.

„Prikrivena kupovina biće veoma interesantan mehanizam za inspektore jer se ona obavlja bez prethodnog obaveštavanja subjekta“, rekao je on i dodao da se tokom takve kupovine prikupljaju dokazi, a tek posle obavljene kupovine predočava nalog za inspekcijski nadzor.

Danas je usvojeno četiri zakona koji se tiču reforme sistema plata, zakon o izmenama i dopunama zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, zakon o izmenama i dopunama zakona o platama službenika i nameštenika u organizmima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, zakon o izmenama zakona o zaposlenima u javnim službama i zakon o izmenama zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Srbija, autnomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Drugih pet zakona koji su usvojeni su zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jednicama lokalne samouprave, zakon o izmenema i dopunama zakona o platama državnih službenika i nameštenika, zakon o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima, izmene zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i zakon o izmenama i dopunama zakona o inspekcijskom nadzoru.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike