Uredba o mesečnom primanju za ratne vojne invalide

BEOGRAD – Vlada Srbije donela je Uredbu o pravu na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine – od pete do desete grupe .
Uredbom je predviđeno da oni imaju pravo na mesecno novcano primanje za vreme nezaposlenosti u iznosu 63 odsto od prosečne mesecne zarade bez poreza i doprinosa u Srbiji iz prethodne godine, pocev od isplate za januar 2019. godine.

Pravo iz clana 1. ove uredbe ostvaruje se pod uslovima, na način i po postupku propisanom clanom 51. (stav 1. i 2.) Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca.

Iznos prava isplaćuje se i godišnje uskladuje na način propisan članom 71. tog zakona za pravo na naknadu za vreme nezaposlenosti, objavljeno je u „Službenom glasniku“.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o pravu na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida od V do X grupe iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine koja je doneta 2006. godine.

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, odnosno 15. februara.

(Tanjug)

Napišite komentar