Usvojen Zakon o javnim preduzećima

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o javnim preduzećima koji predvidja da se direktori javnih preduzeća u Srbiji biraju na javnom konkursu i da neće moći da budu partijski funkcioneri.

Predvidjeno je i da direktora javnog preduzeća imenuje Vlada, na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, a moraće da ima završen najmanje četvorogodišnji fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kojim se javno preduzeće bavi.

Direktor javnog preduzeća neće moći da bude član organa političke stranke, odnosno moraće da mu miruje funkcija u organu političke stranke.

Komisiju za izbor direktora čini pet članova, od kojih dva imenuje vlada, jednog odbor Skupštine Srbije nadležan za poslove privrede, a jednog vlada za svako pojedinačno imenovanje direktora.

On neće moći da ima zamenika, biraće izvršne direktore, kojih će moći da bude najviše sedam i moraće da budu zaposleni u tom javnom preduzeću.

Period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine, a ista osoba ne može biti dva puta imenovana za vršioca dužnosti direktora.

Ministar privrede Željko Sertić istakao je, obrazlažući taj zakon, da su gubici u tim preduzećima ogromni i da je u 2014. godini 2,2 odsto BDP išlo na njihove dugove i garancije, kao i da cilj da taj broj padne na 0,5 odsto BDP do 2018. godine.

Dodao je da su dugovi javnih preduzeća iznosili 55 milijardi dinara u 2013. godini, a u 2014. godini 40 milijardi dinara, kao i da je plan bio da se u 2015. gubici javnih preduzeća smanje na 35 milijardi dinara.

Sertić je rekao da ima 37 javnih preduzeća na republičkom nivou i 690 na lokalu.

(Beta)

Ostavite komentar