U trendu

Usvojen Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

Poslanici Skupštine Strbije večeras su usvojili Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, a u nastavku zasedanja izjašnjavaće se i o još tri pravosudna pravna akta.

Za Zakon o sprečavanju nasilja u porodici glasala su 147 poslanika, niko nije bio protiv, šest je bilo uzdržano a isto toliko poslanika nije glasalo.

Tim zakonom, koji je predložila vlada, omogućeno je privremeno udaljenje nasilnika iz kuće i privremena zabrana kontaktiranja i prilaska žrtvi nasilja.

Koordinisani rad i saradnja javnih tužilaštava, policije i centara za socijalni rad kroz zajedničko telo – Grupu za koordinaciju i saradnju, takodje su omogućeno tim zakonom.

Cilj donošenja zakona je da se uredi organizacija i postupanje državnih organa i ustanova i time omogući delotvorno sprečavanje nasilja u porodici i brža, blagovremena i delotvorna zaštita i podrška žrtvama nasilja u porodici.O slučajevima nasilja u porodici vodiće se evidencije to je, po novom zakonskom rešenju dužnost  policijske uprave, osnovnog suda, osnovnog javnog tužilaštva i centra za socijalni rad.

Primena ovog zakona predvidjena je od 1. juna 2017.godine. 

Poslanici će se večeras izjašnjavati i o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kao i o izmenama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, koje takodje predložila vlada. 

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike