U trendu

Vlada podnela Skupštini predloge zakona o visokom obrazovanju i osnovama sistema obrazovanja

Vlada Srbije utvrdila je danas Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Predlog zakona o visokom obrazovanju i poslala parlamentu na usvajanje, a ovi zakoni bi, kako je saopšteno, trebalo da „postave temelj kvalitetnijem obrazovanju“.

Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja treba da predstavlja krovni prosvetni zakon, kojim se daje veća autonomija ustanovama u obrazovanju, što podrazumeva pedagošku autonomiju u donošenju odluka o delu školskog programa, organizaciji rada i kalendaru, navodi se u saopštenju Vlade.

Predlogom zakona se uvode i novine u sistemu upravljanja i rukovodjenja ustanovama, direktori će biti birani isključivo na osnovu kompetencija, uz obaveznu obuku i licenciranje, imaće proširenu odgovornost, sigurniji radno-pravni status, a u penziju odlaziti sa 65 godina.

Predlogom je predvidjeno donošenje Nacionalnog okvira obrazovanja kao osnove za izradu novih nastavnih planova i programa.

Kako se navodi, predlogom je proširena odgovornost u oblasti zabrana u odnosu na nasilje i diskriminaciju, povećane su novčane kazne za propisane prekršaje, a uvode se i nove vaspitno i vaspitno-disciplinske mere, društveno koristan i humanitarni rad.

Tim zakonom propisana je i odgovornost roditelja, a predvidjena je i mogućnost osnivanja opštinskih saveta roditelja.

Kako je navela Vlada Srbije, predlogom zakona o visokom obrazovanju akreditacije fakulteta obavljaće Nacionalno telo za akreditaciju, biće doneti novi standardi i uveden postupak žalbe.

Biće formiran Savet poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi, koji će predstavljati „vezu visokog obrazovanja i privede“.

Prema predlogu zakona, uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta biće 48 ESP bodova.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike