U trendu

Gde je Balkan u novoj Strateškoj agendi EU

Lideri zemlja članica EU usvojili su na samitu u Briselu novu Stratešku agendu za period 2019-2024, u kojoj je među prioritetnim oblastima podrška evropskoj perspektivi zemalja koje su, kako se navodi, ”sposobne i voljne da se pridruže”.
Usvojena Strateška agenda EU izdvaja četiri prioritetne oblasti na koje će se u naredni pet godina fokusirati EU politika.

To su zaštita građana i slobode, razvijanje jake i vitalne ekonomske baze, izgradnja klimatski neutralne, zelene, fer i socijalne Evrope i promovisanje evropskih interesa i vrednosti na globalnoj sceni.

U delu koji se odnosi na promovisanje evropskih vrednosti u svetu navodi se da bi u okruženju rastuće neizvesnosti i promena EU trebalo da nastavi svoj strateški pravacdelovanja kako bi zaštitila svoje interese, podržala svoje vrednosti i način života i pomogla u oblikovanju globalne budućnosti.

”EU će promovisati svoj jedinstveni model saradnje kao inspiraciju za druge. Ona će podržati evropsku perspektivu za evropske države sposobne i voljne da se pridruže. Ona će voditi ambicioznu politiku susedstva”, navodi se u Strateškoj agendi EU.

EU lideri se obavezuju i da će sa partnerima širom sveta nastaviti rad na globalnom miru i stabilnosti i promovisati demokratiju i ljudska prava.

Kada je reč o slobodama i zaštiti građana, navodi se da su zajedničke evropske vrednosti temelj evropske slobode, sigurnosti i prosperiteta, a da vladavina prava mora biti u potpunosti poštovana od strane svih država članica i EU.

”Evropa mora biti mesto gde se ljudi osećaju slobodno i sigurno. EU će braniti osnovna prava i slobode svojih građana, kao što je priznato u Ugovorima, i štititi ih od postojećih i novih pretnji”, navodi se u tekstu Strateške agende.

Kroz Stratešku agendu EU se zalaže za efikasnu kontrolu spoljnih granica u cilju unutrašnje bezbednosti, ali i za dalji razvoj funkcionalne migracione politike i saradnju sa zemljama porekla i tranzita u borbi protiv ilegalne migracije i trgovine ljudima i osigurati efikasan povratak.

”Preduzećemo neophodne korake da obezbedimo pravilno funkcionisanje Šengena. Gradićemo i jačati našu borbu protiv terorizma i prekograničnog kriminala. Povećaćemo otpornost EU na prirodne i ljudske katastrofe i zaštiti naša društva od zlonamernih sajber aktivnosti i dezinformacija”, navodi se u usvojenom dokumetu.

Kada je ekonomija u pitanju Strateškom agendom se poručuje da je snažna ekonomska osnova od ključnog značaja za konkurentnost, prosperitet i ulogu Evrope na globalnoj sceni i za stvaranje radnih mesta.

”Moramo osigurati da evro radi za naše građane i ostaje otporan, produbljujući ekonomsku i monetarnu uniju u svim njenim dimenzijama, dovršavajući uniju banaka i tržišta kapitala i jačajući međunarodnu ulogu evra”, stoji dalje u tekstu EU Agende za 2019-2024.

Strateškom agendom EU se obavezuje na dalju digitalnu transformaciju.

Poziva se i na na ”dubinskoj transformaciju EU ekonomije i društva kako bi se postigla klimatsku neutralnost”, na način koji uzima u obzir nacionalne okolnosti i društveno je pravedan, ali i u skladu sa Parskim sporazumom.

”EU će ubrzati prelazak na obnovljive izvore energije, povećati energetsku efikasnost, smanjiti zavisnost od spoljnih izvora, diversifikovati svoje zalihe i ulagati u rešenja za mobilnost budućnosti”, stoji u usvojenom tekstu dokumeta, prenosi Tanjug.

Strateška agenda EU za period od 2019-2024. poziva osiguranje socijalnih prava, jednakost između žena i muškaraca i na jednake mogućnosti za sve.

(Sputnjik)

Napišite komentar