Kineski CRBC izgubio spor sa Crnom Gorom

PODGORICA – Kineska kompanija CRBC, glavni izvođač radova na deonici auto-puta Podgorica-Kolašin, izgubila je spor pred Upravnim sudom Crne Gore.

Kineska kompanija je tražila povraćaj uplaćenog novca za akcize u iznosu od 79.430,04 evra, preneo je crnogorsju oirtak Investitor.

CRBC je tužbu podneo na rešenje Poreske uprave koja je odbila da im isplati ovaj iznos plaćenih akciza, jer zahtev za povraćaj nije predao u predviđenom roku.

CRBC tvrdi da za njih ne važi rok iz Zakona o akcizama, već ugovor sa Vladom Crne Gore.

Kako je navedeno u presudi Upravnog suda, CRBC ima pravo da prema Zakonu o auto-putu i ugovoru sa Vladom o projektovanju i izgradnji deonice Smokovac-Mateševo dobija povraćaj dela uplaćenih akciza na gorivo koje je potrošeno prilikom izgradnje auto-puta.

Sudsko veće, međutim, nalazi da u ugovoru, Zakonu o auto-putu i podzakonskim aktima Vlade vezanim za ovaj posao nije definisano u kojem roku izvođac CRBC može da traži pravo na povraćaj uplaćene akcize, pa se zbog toga mora primenjivati rok iz Zakona o akcizama.

U presudi je navedeno da je zakonski rok za podnošenje zahteva za povraćaj dela plaćene akcize 15 dana od isteka kvartala u kojem je nabavljeno gorivo – gasna ulja.

CRBC je do sada vraćeno ili je oslobođen plaćanja raznih dažbina u iznosu preko sto miliona evra.

(Tanjug)

Napišite komentar