Program Hrvatske vlade: Prvih 12 meseci ključni za promene

Foto: Modzzak/Wikipedia

Programom Hrvatske Vlade Andreja Plenkovića, koja će danas biti predstavljena u Saboru, ističe se da je idućih 12 meseci ključno za pokretanje promena i razvojni skok koji je Hrvatskoj potreban i predviđa pet stubova na kojima će se posebno raditi u smeru razvoja preduzetništva.

U četiri osnovna cilja Programa vlade do 2020, koji je objavljen na zvaničnom sajtu, uključuju ostvarivanje stabilnog i trajnog gospodarskog rasta, stvaranje novih i kvalitetnih radnih mesta, zaustavljanje iseljavanja i demografska obnova, kao i društvena pravednost i solidarnost.

U pet osnovnih stubova za razvoj poduzetništva su celovita poreska reforma i olakšavanje uslova poslovanja preduzetnicima i ulagačima, neaktivna državna imovina će biti stavljena u funkciju privrede, a javna preduzeća restrukturirana.

Drugi stub je da će konkretnim merama vlada ulagati u generatore rasta – jedan od najvećih potencijala rasta ima poljoprivreda i zato će neiskorištene poljoprivredne površine biti stavljene u funkciju prema jasno utvrđenim kriterijima, a velik je prostor za rast i u turizmu u kojem se prihodi mogu udvostručiti ulaganjem u smeštajne kapacitete, širenjem ponude i produljenjem sezone.

Navodi se i da će vlada posebno podsticati hrvatske izvoznike koji daju veliki doprinos privrednom razvoju zemlje.

Kao treći stub je navedeno da će vlada preduzimati mere u cilju povećanja efikasnosti institucija, što uključuje pojednostavljenje pravila i ubrzanje rada administracije i sudova, digitalizaciju svih procesa, e-usluge, povezivanje svih tela državne uprave kako bi građani i preduzetnici dobili brzu i kvalitetnu uslugu.

Četvrto, navodi se, vlada će nastaviti da jača održivost javnih finansija, što je temelj trajnog ekonomskog rasta i ukupne ekonomske stabilnosti. Trajni zadatak vlade i svih državnih institucija biće unaprjeđivanje uspešnosti korišćenja evropskih strukturnih i investicionih fondova.

I najzad, kao peto vlada će sprovesti reformu obrazovnog sistema s nastojanjem da ga osavremeni kako bi odgovorio na potrebe društva i privrede.

U području javnih finansija vlada namerava posebnu pažnju a posveti jačanju fiskalnog kapaciteta i postizanju fiskalne održivosti kroz smanjenje budžetskog deficita i udela javnog duga u BDP-u. Cilj je vlade da do 2020. ima uravnoteženi budžet.

Vlada će, kako se navodi, jačati fiskalnu odgovornost na svim nivoima vlasti, a Komisiji za fiskalnu politiku bićet data snažnija uloga suervizora nad sprovođenjem fiskalne politike i najavila donošenje Strategije upravljanja javnim dugom.

U području poreske politike, vlada najavljuje celovitu poresku reformu, čiji su ciljevi stvaranje stabilnog, održivog, jednostavnog i konkurentnog poreznog sistema.

Vlada najavljuje i preduzimanje mere u cilju rešavanja problema blokiranih građana i preduzeća.

U području monetarne politike politika vlade biće usmerena na ispunjavanje specifičnog cilja – pune koordinacije i saradnje vlade i HNB u funkciji privrednog rasta te će istrajati na jačanju transparentnosti u poslovanju HNB-a, navodi se u Programu.

Politika vlade u sektoru poljoprivrede bit će usmjrena na nekoliko ciljeva, među kojima su snažan razvoj poljoprivrede, daljnji razvoj i izgradnja sistema navodnjavanja.

U Programu se navodi i da je turizam važna grana gospodarstva, koja ima veliki potencijal za daljnji razvoj i rast. Vlada će sprovodit mere unapređenja kvalitete turističke ponude, čime će se povećati broj noćenja, smanjiti sezonalnost, povećati turistička potrošnja i zaposlenost u turizmu.

I energetski sektor navodi se kao jedno od važnijih područja za nove investicije, budući da je energetika označena preduslovom razvoja ukupne privrede.

(Tanjug)

Ostavite komentar

Oznake