U trendu

RCC: Potrebne nove i efektivnije mere za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu

Savet za regionalnu saradnju (RCC) saopštio je danas da podaci o ugroženosti romske populacije na Zapadnom Balkanu ukazuju da su u društvima regiona potrebne nove i efektivnije mere kako bi Romi bili u potpunosti integrisani i jednaki u svim segmentima svakodnevnog života.

Podaci pokazuju da je izmedju 83 i 94 odsto ugroženih romskih porodica u stanju teške matrijalne oskudice u celom regionu proširenja EU, koji obuhvata Zapadni Balkan i Tursku.

Broj devojčica i dečaka Roma koji pohadjaju obavezno osnovno obrazovanje povećan je u poslednjih deset godina, ali je broj onih koji pohadjaju srednje škole mnogo manji, navodi RCC.

Procenat mladih izmedju 18 i 24 godine starosti koji nisu zaposleni, ne školuju se niti se na drugi način usavršavaju kreće se od 73 odsto u Srbiji do 86 odsto u Bosni i Hercegovini, dok se takav procenat za mlade žene kreće izmedju 81 odsto u Severnoj Makedoniji i 93 odsto u Crnoj Gori.

Brojke pokazuju, navodi RCC, da je manja verovatnoća da Romi imaju pristup zdravstvenoj zaštiti nego njihove komšije koji nisu Romi. Brojni romski stambeni objekti nemaju pristup tekućoj vodi, a njihov procenat se kreće od 10 odsto u Severnoj Makedoniji do više od polovine romskog stanovništva u Albaniji.

U Deklaraciji partnera sa Zapadnog Balkana o integraciji Roma u procesu proširenja EU, usvojenoj na prošlonedeljnom Samitu Zapadnog Balkana u Poznanju, vlade regiona su se obavezale na postizanje veće zaposlenosti Roma, legalizaciju njihovih stambenih objekata gde je ona moguća, veću stopu završavanja osnovne i srednje škole, pokrivenosti zdravstvenim osiguranjem i prijava u matične evidencije svih Roma, podseća RCC.

Da Deklaracija ne bi ostala mrtvo slovo na papiru, vlade treba da usvoje politike, da imaju budžete kojima su obuhvaćeni Romi, da preduzimaju mere i da na svim nivoima pomno prate da li te politike i mere dopiru do svakog Roma ili Romkinje i to svakog dana, navodi RCC.

Proces usvajanja Deklaracije, koji je inicirala Vlada Severne Makedonije, omogućen je zahvaljujući projektu RCC-a Integracija Roma koji finansiraju Evropska unija i Fondacija za otvoreno društvo.

(Beta)

Napišite komentar