U trendu

Svilanović: Mlade učiniti otpornijim na propagandu nasilnog ekstremizma

Uloga obrazovanja i civilnog društva u sprečavanju nasilnog ekstremizma bila je tema regionalne radionice koju je danas u Zagrebu organizovao Savet za regionalnu saradnju (RCC).

Generalni sekretar RCC Goran Svilanović je na otvaranju radionice naglasio da sprečavanje nasilnog ekstremizma treba da bude uvršteno u nastavne planove i programe sistema opšteg obrazovanja kao i u vannastavne aktivnosti, saopštio je Savet.

„Potrebno je uključivanje nastavnog kadra, doktora i socijalnih radnika i za njih treba organizovati obuke kako bi uspešno obavljali svoju ulogu,“ rekao je Svilanović.

Svilanović je rekao da su mladi puni energije i potencijala, da brzo usvajaju ali i brzo odbacuju ideologije i načine života, i često rade sa dubokim uverenjem i velikom revnošću i da su zato mladi ljudi primarni cilj propagande nasilnih ekstremista.

„Kako bi ih učinili otpornijim na propagandu nasilnog ekstremizma moramo ih više angažovati kroz izradu bolje koordinisanih programa u sklopu kojih će se mladi koji su podložni ovoj propagandi saslušati i osnažiti i tako se izboriti sa frustracijama koje ih i čine podložnim“, rekao je on.

Predstavnik Ministarstva obrazovanja i nauke Hrvatske Darko Tot pozdravio je inicijativu Saveta za regionalnu saradnju kojom se doprinosi unapređenju saradnje na rešavanju radikalizacije mladih u našem regionu i istakao je ulogu civilnog društva kao partnera u obrazovanju.

Na radionici je omogućen dijalog stručnjaka o sadašnjim i budućim potrebama, postojećim i planiranim programima i aktivnostima, dobrim praksama i glavnim izazovima u sprečavanju nasilnog ekstremizma među mladima na Zapadnom Balkanu kako u školskom kontekstu tako i van njega.

Kako se navodi u saopštenju, na sastanku na kome su se okupili predstavnici ministarstava obrazovanja, nastavnici, istraživači, ljudi iz prakse, predstavnici civilnog društva i verskih zajednica iz Zapadnog Balkana se, izmedju ostalog, razgovaralo i o načinu na koji integrisati obrazovanje za toleranciju u srednjoškolske nastavne planove i programe i vannastavne aktivnosti.

Aktivnosti civilnog društva koje se bave omladinom su viđene kao važan element u sprečavanju nasilnog ekstremizma, uključujući i ulogu školskih vannastavnih kulturnih i sportskih aktivnosti kao i primere dobre saradnje izmedju škola i lokalnih i verskih zajednica i privatnog sektora.  

Savet za regionalnu saradnju je u sklopu Platforme za saradnju Jugoistočne Evrope u borbi protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma koji vode terorizmu i regrutovanju stranih terorističkih boraca, uspostavilo u potpunosti funkcionalan mehanizam koordinacije u regionalnom vlasništvu u ovoj oblasti, odnosno Grupu nacionalnih kontakt tačaka iz Jugoistočne Evrope za sprečavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma i regrutovanja stranih terorističkih boraca, saopštio je RCC.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike