Venecijanska komisija: Nema oduzimanja imovine bez sudske odluke

Venecijanska komisija je danas na svom sajtu objavila mišljenje o Predlogu zakona o slobodi veroispovijesti u kojem pozdravljaju nameru Vlade da tu oblast uredi na savremen način, ali i podvlači da imovina ne može biti oduzeta bez sudske odluke.

U Mišljenju se navodi da razumiju zabrinutost crnogorske vlasti povodom verske imovine za koju postoji sumnja da je 1990-ih godina nasilno i nezakonito registrovana na verske zajednice, može biti deo kulturne baštine Crne Gore.

„Tim pre što je država – po Članu 78 Ustava – dužna da štiti prirodno i kulturno nasleđe. Venecijanska komisija u tom pogledu pozdravlja rešenja predložena u tom predloghu zakona koja se oslanjaju na dugogodišnje pravne principe crnogorskog pravnog poretka“, piše u Mišljenju.

Venecijanska komisija je u zaključcima dala niz preporuka medju kojima i da upis prava na državno vlasništvo treba da se vrši samo posle konačne administrativne sudske odluke.

Takodje, Venecijanska komisija preporučuje da se u Nacrt zakona treba jasno navede da je promena vlasništva nad verskom imovinom neće automatski uticati na postojeće pravo korišćenja te imovine.

Država ima pravo na nametanje strogih uslova za korišćenje imovine kako bi se štitilo kulturno nasleđe, navodi se u zaključcima Venecijanske komisije.

Venecijanska komisija je preporučila i da se obave sveobuhvatne i efikasne konsultacije s javnošću, uključujući i predstavnike verskih zajednica, što je važan uslov da se postigne što je moguće širi konsenzus o tom pitanju.

Predstavnici crnogorske vlasti su saopštili još u petak, odmah posle sednice Venecijanske komisije, da su zadovoljnji zaključcima i da namera vlade nije bila da jednostrano oduzima imovinu.

Mitropolija SPC Crnogorsko-primorska tvrdi da je cilj Vlade Crne Gore bio da se crkve i manastiri SPC „oduzmu jednostrano, mimo suda“, ali da ta odreba nije dobila pozitivno mišljenje Venecijanske komisije Saveta Evrope.

U Predlogu zakona o slobodi veroispovesti koji je usvojila crnogorska vlada se navodi da sve verske zajednice, medju kojima je i Srpska pravoslavna crkva, moraju dokazati da su pre 1918. bili vlasnici crkvene imovine, inače će im biti oduzeta.

(Beta)

Napišite komentar