U trendu

Blagojević:Jedinstveni nastup za bolju naplatu prihoda BG

BEOGRAD – Gradski pravobranilac Beograda Ljiljana Blagojević održala je danas sastanak sa predstavnicima Sekretarijata za imovinske i pravne poslove i opštinskih pravobranilaštava o primeni Odluke o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava svojine Grad.

Sastanak je, kako je objasnila, zakazan na inicijativu pravobranilaštava gradskih opština, a radi zauzimanja zajedničkih stavova u pogledu načina primene ove gradske odluke koja je doneta 2018. godine i čiji je cilj bio da se regulišu velika dugovanja pojedinih zakupaca poslovnih prostora.

Zajednički sastanci postali su deo naše redovne prakse kako bismo stalno usaglašavali stavove i jednoobrazno primenjivali propise, navela je sekretarka.

„Veoma nam je važno da naša postupanja budu jedinstvena kako bismo na najbolji način ostvarili što bolju ulogu organa u zaštiti imovinskih prava i interesa grada Beograda“, kazala je Blagojević.

Na sastanku su usaglašeni stavovi koji će rezultirati efikasnijom naplatom javnih prihoda grada Beograda.

(Tanjug)

Napišite komentar