Branka Djukić: Tanjug treba da završi popis

Direktorka ukinute državne novinske agencije Tanjug Branka Djukić izjavila je da sprovodjenje odluke Vlade o prestanku rada te agencije od 5. novembra podrazumeva i popis imovine, obaveza i potraživanja do kraja 2015. godine, kao i da sačini finansijske izveštaje o poslovanju u 2015. godini.

“Sprovodjenje Odluke vlade od 5. novembra ne podrazumeva samo isplatu zarada, otpremnina i drugih primanja’, kao i ‘drugih obaveza’, niti samo to prethodi brisanju iz Registra privrednih subjekata. Primera radi, Tanjug, pored ostalog, mora da obavi Popis imovine, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2015, kao i da sačini finansijske izveštaje o poslovanju u 2015. godini”, rekla je Djukić Udruženju novinara Srbije na pitanje kada će, u skladu sa vladinom odlukom, zatražiti brisanje Tanjuga iz registra privrednih društava.

U Agenciji za privredne registre (APR) agenciji Beta su pre dva dana rekli da Tanjug nije podneo zahtev za brisanje iz registra privrednih društava, na šta ga obavezuje odluka vlade o prestanku rada agencije od pre dva meseca, nakon isplate otpremnina, zarada i drugih obaveza.

Ministarstvo kulture i informisanja saopštilo je juče da pitanje kada će Tanjug podneti prijavu za brisanje iz Registra privrednih društava treba uputiti direktorki Tanjuga Branki Djukić i podsetilo da je vladinom odlukom definisano da direktor to uradi po isplati zarada, otpremnina i drugih obaveza”.

Branka Djukić je ocenila da “ne čudi” interesovanje za brisanje Tanjuga iz regista APR kada dolazi iz medija, pre svega konkurentskih, ali da bi UNS, “po prirodi stvari” trebalo da se interesuje i zalaže za opstanak i trajanje medija, a ne za njihovo brisanje.

Upitana da li ima informacije o ranije najavljivanom “novom vlasniku” agencije, rekla je da “nikada nije najavila da će Tanjug dobiti novog vlasnika, niti to pitanje spada u delokrug njenih ovlašćenja”.

Na pitanje na koji način se finansira rad Tanjuga, Djukić je istakla da je delatnost Tanjuga sufinansirao osnivač, odnosno država, ali i da je agencija zaradjivala “značajna” sredstva na tržištu.

Otkako je Vlada Srbije donela odluku o prekidu rada Tanjuga, toj agenciji iz budžeta je isplaćeno ukupno nešto više od 76 miliona dinara za otpremnine za 152 zaposlena kao i za rešavanje pravnih posledica prestanka rada agencije.

Država je pre toga finansirala Tanjug sa oko 200 miliona dinara godišnje, a to je po izveštajima medija o poslovanju agencije iznosilo oko 70 odsto ukupnih Tanjugovih prihoda.

Tanjug je prestao rad 31. oktobra 2015. godine, u skladu sa članom Zakonom o javnom informisanju i medijima, jer u dva kruga privatizacije nije bilo kupaca za državnu agenciju.

Odluka Vlade Srbije o pravnim posledicama prestanka rada Tanjuga stupila je na snagu 5. novembra 2015. godine, ali je agencija nastavila da emituje vesti.

(Beta)

Ostavite komentar