Država ne radi na preventivi poplava

Profesor na katedri Šumarskog fakulteta za bujice i eroziju Ratko Ristić izjavio je danas država ne radi dovoljno na tome da ima stabilan sistem odbrane od poplava.

“Mi, kao i poslednjih 20-ak godina ne radimo dovoljno na preventivi, kako bismo ublažili i minimizirali bujične poplave. Od maja 2014. uradjeno je mnogo, medjutim, u najboljem slučaju to je samo popravka onoga što je oštećeno (u poplavama) maja 2014. godine, ali nismo radili na preventivi”, rekao je Ristić za Radio Slobodna Evropa.

Prema njegovim rečima, preventiva bi značila da se obavljaju obimni tehnički radovi u rečnim i potočnim koritima, prave protivbujične brana za zaustavljanje nanosa, pošumljavaju goleti na slivovima.

“Pored toga, puno stvari nije uradjeno na državnom nivou. Pre svega, nije promenjen član 23 Zakona o vodama po kome je sva odgovornost za projektovanje, izgradnju i održavanje objekata za zaštitu od erozije i bujičnih poplava na teretu lokalnih samouprava. Poznato je da naši gradovi i opštine nemaju za to ni finansijske niti ljudske resurse”, kazao je Ristić.

On je upitao i šta je sa novcem koji se naplati po Zakonu o vodama.

“To je naknada za vodno zemljište, ogromna sredstva koja ulaze u budžet Srbije, a odlaze za neke druge namene. Dakle, mi novca imamo, ali je on preusmeren na neke druge stavke u potrošnji. To jednostavno nije prihvatljivo”,  rekao je Ristić.

Kako je dodao, problematičan je i status vodoprivrednih preduzeća.

“To su preduzeća koja treba da rade cele godine na preventivi i moraju biti pod nadzorom i vlasničkim učešćem države, kao u svim ozbiljnim zemljama”, kazao je Ristić i dodao da postoji i odgovornost lokalnih samouprava.

Ristić je objasnio da lokalne samouprave treba da donose planove za odbranu od poplava, da sprovedu komunalni red. “Da se ne baca djubre u vodotokove. Videli smo da je u Novom Pazaru sada jedan od glavnih uzroka izlivanja voda bila ogromna količina djubreta koja je zapušila potoke i reke tako da se voda izlila”.

Na pitanje da li vlast konsultuje stručnjake, Ristić je rekao da se to dešava samo sporadično i da nema jasne namere države da se ta oblast strateški analizira, donesu odgovarajuća dokumenta, akcioni planovi i da se po tome postupa, uprkos iskustvu iz ogromnih poplava 2014. godine.

(Beta)

Ostavite komentar