najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Fali nam još samo komisijina komisija…

Stotine miliona dinara iz budžeta ode na rad različitih komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru, upozorava Državna revizorska institucija, posle uvida u njihove poslovne izveštaje za 2014. godinu, ističući da su novac na taj način zarađivali i oni koji su sedeli u komisijama kojima je “životni vek” bio svega pola sata.

Državni revizor je utvrdio da je te godine formirano 6.860 komisija i drugih radnih tela od čega je članovima 2.610 komisija (38 odsto) isplaćena naknada u ukupnom iznosu od 904,6 miliona dinara.

Najviše novca za angažman u komisijama isplaćeno je u lokalnim samoupravama – više od pola milijarde dinara, dok je u ministarstvima isplaćeno oko 304 miliona.

Zanimljivo je da su službe osobama za jedan isti posao često isplaćivane duple naknade – jednu kroz platu za redovan rad, a drugu kroz naknadu za rad u komisijama.

Rukovodioci u službama u kojima je rađena revizija navodili su različite motive za angažovanje zaposlenih u komisijama

Jedan od razloga je i da im omoguće dodatna primanja, “jer su plate na lokalu niže nego na republičkom nivou”.

Pojedini predsednici opština su i priznali da su određene komisije formirane da bi se “podmirili stranački apetiti”, kao da je to prilika da se dodatno plate stručnjaci koji nisu zadovoljni redovnim primanjima, rekla je vrhovni državni revizor Svetlana Toma Anokić.

Navodeći primere, predstavnici DRI izdvojili su Komisiju za izradu građanskog zakonika, koja, kako su naveli, nema definisan rok rada, a članovi komisije su plaćeni mesečno. To tako traje skoro deset godina, ističu oni, odnosno devet godina i dva meseca, a za rad te komisije potrošeno je do sada 134 miliona dinara.

Primer su, recimo, iopština Pećinci, gde postoji sedam ili osam komisija zaduženih za izbeglice, kao i Bački Petrovac gde su plaćeni članovi komisija za uništavanje pečata – koja je zasedala svega pola sata.

“Svetle primere”, prema nalazima države revizije, ima i Kovin, gde je oformljena komisija za popis nekretnina, što je inače i redovan posao lokalnih samouprava. Toj komisiji je isplaćeno više od 450.000 dinara.

Pojedinci su angažovani u više komisija i tako “ostvaruju značajnu naknadu”, piše u izveštaju.

U Bačkoj Palanci je osnovana Komisija za pripremu tzv. NEP obrazaca u 2014. koja ima sedam članova, a za čiji rad je izdvojeno 826.923 dinara, iako postoje sistematizovana radna mesta za vođenje evidencije nekretnina u javnoj svojini.

Bilo je, takođe, i primera da komisije ne zasedaju uvek, a članovi ipak budu plaćeni kao da su “radili”.

Tako u opštini Žitorađa, od osam stalnih radnih tela, četiri u 2014. nisu održavala sednice. Ostala četiri tela koja su zasedala – Komisija za propise, kadrovska i administrativna pitanja je održala sedam sednica, dok su Komisija za javne službe, pritužbe i žalbe, Komisija za urbanizam i stambeno-komunalne poslove i Komisija za razvoj, privredu i finansije – održala su po jednu sednicu.

U Merošini je utvrđeno da četiri od sedam radnih tela nisu održavala sednice u 2014. godini, a nijedna komisija ne podnosi izveštaje o radu, što je za stalna radna tela predsednik Skupštine potvrdio revizorima i naveo da će ih ubuduće tražiti.

Predsednik opštine je u prošloj godini razrešio komisiju, jer “nije ispunila svrhu svog obrazovanja”.

Revizija je pokazala i apsurdnu situaciju da osnivači u velikoj meri nisu definisali rok komisijama da završe posao, način izveštavanja, a postoje slučajevi kada nisu definisani ni cilj, ni zadatak njihovog rada.

Rizik od prekomernog trošenja je i to što ne postoje ili nisu jasno definisani kriterijumi za osnivanje komisija, broj članova, visina naknada za rad u njima.

“Često se dešava i preklapanje”, upozorava DRI, odnosno situacije da različite službe formiraju dve komisije sa sličnim ili istim zadatkom.

Kad je reč o Vladi, DRI je uočila da je Vlada Srbije formirala ukupno 16 komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela, sa ukupno 112 članova, koji su održali 402 sednice u 2014. godini.

Za 38 članova tih radnih tela izdvojeno 36.118.195 dinara bruto u 2014. godini.

U 2014. godini u 16 ministarstava je ukupno formirano 1.039 komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela, u kojima ima 8.294 članova i koji su održali 4.778 sednica.

U isplaćenom iznosu ministarstava za komisije i druga radna tela, prednjači Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na koje odlazi oko 52 odsto u ukupno isplaćenom iznosu ministarstava za ove svrhe.

(Tanjug)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike