Fiskultura obavezna u školama svakoga dana

Formiran je Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj, obnovljen fond školskih biblioteka, sve osnovne i srednje škole su deo Akademske mreže Republike Srbije, a Vlada je usvojila pregovaračke pozicije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju EU za Poglavlje 25 „Nauka i istraživanje” i Poglavlje 26 „Obrazovanje i kultura”. Ovo su okončane aktivnosti u prvih sto dana rada, navedene u izveštaju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Glavni potezi ministra Mladena Šarčevića i njegovog tima biće vidljivi od idućeg 1. septembra. Za minulih stotinu dana, obavljene su pripreme za uvođenje novina u osnovne i srednje škole.

Jedna od najvećih tiče se fizičkog – u planu je uvođenje svakodnevnih sportskih aktivnosti u škole. Kako se navodi u izveštaju, dva časa fizičkog vaspitanja ostaju obavezna, a umesto izabranog sporta, poznatog i kao treći čas fizičkog, uvode se sportske aktivnosti, tri puta nedeljno od po pola sata, u danima kad fizičko vaspitanje nije na rasporedu časova. Zahtev za izmenu nastavnog programa već je prosleđen Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Još ne znamo kako će to izgledati, na konkretnim rešenjima će se tek raditi. Imali smo pre dvadesetak dana sastanak sa ministrom, a ovih dana bi trebalo da se formira radna grupa. U svakom slučaju, Nacionalni prosvetni savet će dati konačnu reč – kaže Ivan Ćirić, profesor fizičkog i član NPS.

Kako se navodi u izveštaju, sprovedene su i pripreme za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u osnovnim školama, a u toku je detaljna analiza opremljenosti škola, na osnovu koje će se sprovesti nabavka opreme radi kompletiranja tehničkih uslova za uvođenje. Doneti su pravilnici kojima su izmenjeni nastavni programi „Od igračke do računara” u prvom i „Informatika i računarstvo” u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja, kao i obaveznog predmeta „Računarstvo i informatika” u srednjim školama. Uspostavljena je mreža podrške nastavnicima informatike u primeni novih nastavnih programa putem platforme za elektronsko učenje Ministarstva, na kojoj trenutno oko 2000 nastavnika razmenjuje iskustva, planove i materijale.

I nastava Tehničkog obrazovanja biće osavremenjena, a izmene nastavnog programa rade se u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i sa predstavnicima strukovnog udruženja nastavnika Tehničkog obrazovanja. U okviru ovoga, za učenike od 5. do 8. razreda, biće obrađene teme iz preduzetništva i bezbednosti u saobraćaju, kojih do sad nije bilo.

Započet je rad na programu tzv. državne (nacionalne) mature, koja bi trebalo da zameni prijemne ispite za fakultete. Kreiran je i nacrt „Nacionalnih modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja” i započeta analiza njihovog uvođenja na svim obrazovnim nivoima u 28 gradova različite razvijenosti. U pilot-projekat dualnog i preduzetničkog obrazovanja trenutno je uključeno oko 1000 učenika i 61 kompanija. Smanjen je broj sa 270 na 186 obrazovnih profila u srednjem stručnom obrazovanju u trajanju od tri godine (74 profila) i četiri godine (112 profila). U toku je, uz pomoć kompanija, utvrđivanje regionalnih potreba za profilima, što će se i koristiti pri izradi plana upisa za narednu školsku godinu.

Kako bi se osnažila uloga roditelja u školskom sistemu, radi se na uvođenju, kako se u izveštaju navodi, „novih konfiguracija” roditeljskih saveta. Izmene će pretrpeti i školski odbori, u čiji rad će se uključiti poslodavci obuhvaćeni dualnim sistemom obrazovanja.

Svemu ovome prethodiće inoviranje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnoj i Zakona o srednjoj školi, na čijim nacrtima se i intenzivno radi.

(Sandra Gucijan, Politika)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike