U trendu

Formiran Prvi logistički centar Centralne logističke baze VS

Prvi logistički centar Centralne logističke baze formiran je danas u kasarni „Kneževac“ u Beogradu a tim povodom je održana svečanost kojoj je prisustvovao i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković.

„Formiranjem logističkih centara želimo da sve kapacitete kojima raspolažemo, a tiču se logističke podrške, udružimo i ujedinimo i da stvorimo efikasnije jedinice i sastave kako bi lakše izvršavali brojne zadatke i da bi samim tim realizacija bila efikasnija. To je naš cilj“, naveo je Diković.

Kako se navodi u saopštenju, komandant Centralne logističke baze brigadni general Petar Latković rekao je da je Centar u punom kapacitetu počeo da radi 12. juna i da je formiran od ljudskih i materijalnih resursa rasformiranih jedinica 4. skladišnog bataljona, 5. logističkog bataljona i 1. sabirno-prodajnog centra Centralne logističke baze, uz preuzimanje dela logističkih kapaciteta Garde.

Prema rečima komandanta Prvog logističkog centra pukovnika Tomislava Alimpića, formirana je „jedna od najvećih izvršnih logističkih jedinica Vojske Srbije“.

„Pod jednu kapu stavljene su sve funkcije logističke podrške. Smanjen je broj upravnih organa, a povećan broj izvršnih. Objedinjeno komandovanje, skraćeni tokovi informacija i ubrzano kretanje materijala već su dali pozitivne rezultate“, rekao je Alimpić.

Komanda i deo jedinica Centra razmešteni su u kasarni „Kneževac“, dok su ostale jedinice razmeštene na više lokacija u garnizonima Beograd i Sremska Mitrovica.

Centar raspolaže sa više od 40.000 kvadratnih metara magacinskog prostora na 11 lokacija objedinjenih u pet skladišta, osposobljenih za prijem pokretnih sredstava, pratećih pogonskih materijalnih sredstava, ubojnih sredstava, rezervnih delova i artikala hrane sa tržišta, skladištenje i izdavanje i dotur jedinicama vojske.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike