U trendu

Mladi isključeni iz javnog života, spadaju u najugroženiju kategoriiju stanovništva

Najugroženije kategorije mladih ljudi u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj su one koje dolaze iz ruralnih područja, žive ispod linije siromaštva ili pripadaju izbegličkoj i migrantskoj populaciji, pokazalo je danas predstavljeno istraživanje o položaju mladih.

Istraživanje koje je uradjeno u okviru regionalnog projekta „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske“ uključilo je i Indeks omladinske participacije koji je pokazao da su mladi u velikom procentu isključeni i iz javnog života.

Direktorka „Fondacije Ana i Vlade Divac“, Ana Koeshall navela je da je zajednička karakteristika svih zemalja obuhvaćenih projektom, koje su u statusu kandidata za pristupanje EU, je da ni u jednoj od njih mladi ne učestvuju u visokom procentu u donošenju važnih društvenih odluka, kao i da aktuelne javne politike prema mladima nisu usmerene na podsticanje ovog procesa.

„Nedovoljna uključenost mladih izražena je u svim sferama života, ali najizraženija je u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi i najviše pogadja mlade iz najosetljivijih kategorija. Sa druge strane Indeks omladinske participacije pokazuje da najviše izostaju podaci o socijalnoj sferi što otežava kreiranje kvalitetnih mera podrške najugroženijim grupama mladih“, rekla je ona na okruglom stolu pod nazivom „Učešće mladih u lokalnim zajednicama u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj: izazovi i perspektive“.

„Iz perspektive ljudskog kapitala, kao jednog od ključnih resursa za razvoj društva, jačanje politika uključivanja mladih u sve sfere društva je ključno kako bi postali pokretači promena, pre svega u ekonomskoj sferi“, rekao je na otvaranju skupa šef Delegacije Evropske unije Sem Fabrici i dodao da takve politike podržavaju fundamentalne vrednosti na kojima je i osnovana EU, kao što su demokratija, solidarnost i poštovanje ljudskih prava.

Srbija ima Nacionalnu strategiju za mlade za period od 2015. do 2025. godine, a na okruglom stolu je ocenjeno da se sve zemlje Zpadnog Balkana i Turska susreću sa istim problemima i da razmena iskustava i primeri dobre prakse mogu direktno uticati na poboljšanje kvaliteta života mladih.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike