MUP negirao navode Sindikata vatrogasaca

Sektor Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) za vanredne situacije negirao je danas navode Sindikat vatrogasaca Srbije da vatrogasci rade u lošim uslovima zbog čega je ugrožena njihova bezbednost, ali i bezbednost gradjana.

U saopštenju tog Sektora MUP-a se navodi da je u 2015. godini, “nabavljeno više vozila i prateće opreme nego prethodnih godina, što je značajno doprinelo unapređenju rada ove službe”.

“Među najznačajnijima su 18 specijalizovanih vatrogasnih i osam terenskih vozila, dva robotehnička kompleksa, dva čamca, kao i ostala prateća oprema, dobijena iz ruske donacije, IPA projekata i budžeta Srbije”, kaže se u saoštenju.

Dodaje se i da se “sva vozila u Sektoru redovno održavaju i isključena je svaka mogućnost ugrožavanja zaposlenih tokom obavljanja redovnih aktivnosti, kao i građana”.

Sektor MUP-a za vanredne situacije naglašava “da je u poslednjih pet godina nabavljeno više od hiljadu komada uniformi” a da je “netačna i informacija o neredovnosti u plaćanju, jer svi zaposleni redovno dobijaju lične dohotke, a redovno se isplaćuju i ostali troškovi”.

U Sektoru za vanredne situacije zaposleno je 3.100 vatrogasaca spasilaca, “ali se profesionalnim rukovodjenjem i raspodelom vatrogasaca posao organizuje na način da sistem bezbednosti ne bude ugrožen” a podršku Sektoru daju i brojna dobrovoljna vatrogasna društva.

Podseća se i da je MUP predložio formiranje Direkcije za upravljanje rizikom i vanredne situacije koja će biti neposredno pod ingerencijom Vlade Srbije “i na taj način efikasnije realizovati sredstava iz pristupnih fondova EU i drugih donatorskih sredstava”.

Predvidjeno je da se Direkcija formira usvajanjem Zakona o smanjenju rizika od elementarnih i drugih nepogoda i upravljanju u vanrednim situacijama, koji treba da usvaji Skupština Srbije, dodaje je MUP.

Sindikat vatrogasaca Srbije je juče saoštio da “o neogovornom odnosu države prema vatrogasnoj službi govori podatak da vatrogasci intervenišu vozilima prosečne starosti više od 27 godina” i da nemaju redovno finansiranje kao i da ne postoji zakon o vatrogastvu koji bi tu oblast detaljno uredio”.

(Beta)

Ostavite komentar