Nacrt sporazuma o bezbednosti novinara

Novinarska udruženja i medijske asocijacije uputile su danas Republičkom javnom tužilaštvu, Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali i drugim novinarskim i medijskim asocijacijama, Nacrt memoranduma o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara i drugih medijskih poslenika.

Taj tekst uputili su Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres, Asocijacija onlajn medija (AOM) i Fondacija “Slavko Ćuruvija”.

“Potpisnici čvrsto stoje na stanovištu da jedan od ključnih elemenata memoranduma mora da bude temeljna analiza postupanja nadležnih organa u slučajevima napada na novinare i prepoznavanje ključnih slabosti i prepreka u ovom procesu, kako bi se došlo do preporuka za izmenu relevantnih zakonskih, podzakonskih akata, unutrašnjih procedura i komunikacije izmedju aktera”, navodi se u saopštenju.

Oni takodje navode da je unapredjenje saradnje nadležnih institucija s novinarskim i medijskim asocijacijama, sa ciljem povećanja bezbednosti novinara i medijskih poslenika, od velikog značaja.

“Potpisnici pozdravljaju činjenicu da su državni organi, u skladu sa obavezama koji proističu iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (u pregovorima sa EU), pokrenuli inicijativu da se saradnja definiše zasebnim dokumentom, u kojem će se usaglasiti stavovi i aktivnosti svih relevantnih aktera i predvideti odgovarajuće aktivnosti”, dodaje se u saopštenju.

Ta novinarska udruženja i medijske asocijacije apelovale su da se što pre nastavi rasprava o tom, kako ističu, važnom dokumentu.

(Beta)

Ostavite komentar