najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Nismo odmakli u zaštiti ranjive dece

Zamenica Zaštitnika građana za prava deteta Gordana Stevanović izjavila je danas da država ulaže napore u unapređenje ostvarivanja i zaštite prava deteta, ali da i pored toga nedostaju adekvatne mere podrške deci iz ranjivih grupa i adekvatan sistem koji bi omogućio efektivnu participaciju dece.

„Podrška porodici najbolja je podrška deci. Porodica je prirodno okruženje za odrastanje dece gde im pružamo sve ono što je neophodno za njihov pravilan rast i razvoj. Obaveza je države da obezbedi podršku porodici. Konvencija o pravima deteta koju je Srbija ratifikovala obavezuje države da obezbede sve ono što je u najboljem interesu deteta: život u porodici, roditeljsku brigu, zdravo životno okruženje, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i druga prava koja su Konvencijom garantovana svakom detetu“, rekla je ona.

Gordana Stevanović je najavila da će, povodom početka Dečje nedelje koja će trajati od 5. do 11. oktobra pod motom „Podrška porodici – najbolja podrška deci“, predstavnici Stručne službe Zaštitnika građana i članovi Panela mladih savetnika razgovarati sa učenicima 10 škola u Srbiji i informisati ih o njihovim pravima i načinu njihove zaštite.

„Imamo decu koja žive i rade na ulici. Mi smo pre tri godine dostavili izveštaj skupštini o njihovom veoma osetljivom položaju. Prošle su tri godine – mi ni danas ne znamo koliko dece živi i radi na ulici, koji su faktori koji ih uvode u život i rad na ulici, koje usluge se njima pružaju, da li i kakva međusektorska saradnja postoji. Nije poenta samo u tome da mi njih sklonimo sa ulice, već uvesti ih u sistem i obezbediti im da odrastaju kao i sva druga deca“, rekla je Gordana Stevanović.

Odluke koje država donosi često pogađaju najranjivije grupe dece, dodala je ona i podsetila da je odluka o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru iz decembra 2013. godine, prouzrokovala ukidanje personalnih asistenata za decu sa smetanjama u razvoju i invaliditetom i ukidanje svratišta za decu ulice kao usluge koju je do tada finansirao grad Beograd.

Zaštitnik građana je, kako je naglasila, pre tri godine zatražio izmene Zakona o radu i Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kako bi se olakašalo roditeljima koji imaju decu sa smetnjama u razvoju, invaliditetom ili težom bolešću, zbog čega napuštaju posao.

Vlada je dala negativno mišljenje o ovim predlozima, a Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja smatralo je da može ponuditi bolje rešenje – što do danas nije učinilo.

Kada je reč o nasilju nad decom podaci su poražavajući.

Prema istraživanju Zaštitnika građana iz 2011. godine 60 odsto dece u srednjoj školi imalo je iskustva sa indirektnim ili direktnim vršnjačkim nasiljem, dok je taj broj u osnovnoj školi preko 80 odsto dece.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike