Objaviti nacrt zakona o ulaganjima

Transparentnost Srbija zatražila je danas od Ministarstva privrede da objavi Nacrt zakona o ulaganjima, za koji u toj nevladinoj organizaciji sumnjaju da ograničava pristup informacijama ili da potpuno skriva podatake o ekonomskim sporazumima.

Taj zahev TS je uputila nakon što Ministarstvo privrede u svom odgovoru na tvrdnje TS, kako smatra ta organizacija, nije uspelo da demantuje iznete ocene delova Nacrta zakona o ulaganjima.

“Saopštenje Ministarstva privrede gotovo da nema dodirnih tačaka sa našim tvrdnjama i činjenicama na kojima su zasnovane”, ističu u TS, koja je deo mreže nacionalnih ogranaka organizacije Transparensi internešnel (International).

Podseća se da je juče TS, na osnovu analize koju je krajem avgusta objavila Agencija za borbu protiv korupcije komentarisala odredbu člana 25. nacrta tog zakona i ukazala na njenu suprotnost sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i na moguće štetneposledice .

“To ministarstvo, međutim, ‘u demantiju’ citira član 24. nacrta i navodi zbog čega smatra da je taj član (koji mi nismo ni pomenuli!) ‘usklađen sa domaćim i evropskim propisima'”, napominje TS.

Kako se ističe,  Nacrt zakona o ulaganjima nije moguće naći na sajtu Ministarstva privrede, iako to ministarstvo u svom saopštenju takođe ukazuje da je o nacrtu Zakona o ulaganjima održana javna rasprava u aprilu i maju 2015.

“Doduše, postoji trag da je pomenuta javna rasprava iz aprila bila oglašena na Portalu e-uprava. Na naše iznenađenje, utvrdili smo da se u dokumentima sa te javne rasprave uopšte ne pominje sporni član 25, koji je bio predmet kritičkog osvrta TS. To ukazuje da je sporna odredba uneta u nacrt ovog zakona nakon poslednjeg objavljivanja”, ističu iz te nevladine organizacije.

Prema oceni TS, Ministarstvo privrede ima mogućnost da na jednostavan način otkloni sve bojazni u vezi sa odredbama tog nacrta – da objavi njegovu aktuelnu verziju, pa da o njoj svako može da donese argumentovani sud.

(Beta)

Ostavite komentar