Oko 1.500 zahteva za azil u Srbiji od početka godine

U Srbiji raste broj tražilaca azila, a od početka godine zahtev za takvu vrstu utočišta zatražilo je oko 1.500 migranata, izjavio je danas šef kancelarije UNHCR-a u Srbiji Frac Fridrh Šoder.
“U Srbiji se trenutno nalazi oko 2.000 migranata”, kazao je Šoder i dodao da se u Srbiji ne očekuje povećan priliv izbeglica sa ratom zahvaćenih područja.

Na beogradskom okruglom stolu “Bezbednost izbeglica pre i nakon zatvaranja granica” Šoder je ukazao da nakon novih mera postoji bojazan da će biti više krijumčarenja,  time i više bezbednosnih rizika po migrante.

“Do sada smo imali situaciju da su žrtve krijumčara bili uglavnom mladji muškarci, a sada, pošto su legalni putevi blokirani, postoji rizik da krijumčari iskorišćavaju žene i decu”, kazao je Šoder.

Šoder je napomenuo da je su pojedini prihvatni centri u Srbiji predvidjeni za brz tranzitni prolazak, a da se sada situacija menja, pa to treba imati u vidu. Kao primer je naveo kapacitete u Adaševcima.

Predstavnik UNHCR-a je naveo da je u različitim evropskim zemljama sada razdvojeno mnoštvo porodica i da bi cilj medjunarodne zajednice trebalo da bude da ih spoji.

Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova iz Odeljenja za suzbijanje prekograničnog kriminala, ilegalnih migracija i trgovine ljudima Mitar Djurašković  naveo je da je kroz Srbiju od početka godine prošlo više od 98.000 migranata, podneto je 670 prijava zbog ilegalnog ulaska.

(Beta)

Ostavite komentar