najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Položaj osoba sa invaliditetom mora se i dalje unapredjivati

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković danas je povodom Medjunarodnog dana osoba sa invaliditetom izjavila da je diskriminacija tih osoba najuočljivija u oblastima obrazovanja, rada i zapošljavanja, života u zajednici, jednakosti pred zakonom, pristupu uslugama i informacijama.
Ona je u pisanoj izjavi navela da su veoma važni dobri antidiskriminatorni zakoni i njihova puna primena.

“Smatramo da je neophodno reformisati sistem koji se odnosi na lišavanje poslovne sposobnosti osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom. Kod nas se postupak uglavnom zasniva na potpunom lišenju poslovne sposobnosti, dok je delimično lišenje i dalje izuzetak. Takva praksa protivna je medjunarodnim dokumentima i standardima”, rekla je poverenica.

Brankica Janković je kao dobar primer navela Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom kojim bi se uveo u upotrebu pečat sa ugraviranim potpisom osobe koja ima trajne posledice telesnog ili senzornog oštećenja ili bolesti.

“Na taj način oni bi bili u mogućnosti da se svojeručno potpišu prilikom ostvarivanja nekog prava ili usluge”, objasnila je poverenica.

Prema njenim rečima, osobe sa invaliditetom često su onemogućene da ostvaruju svoja prava ili su stavljene u nepovoljniji položaj u odnosu na druga, a naročito žene i deca sa invaliditetom koji su često žrtve višestruke diskriminacije.

“Zato je neophodno kontinuirano unapredjivanje mera koje bi njihov svakodnevni život učinile normalnim i bez prepreka”, kazala je Brankica Janković.

(Beta)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike