U trendu

Povećana koncentracija azot dioksida u Beogradu

Na pojedinim mernim mestima u Beogradu poslednjih dana je konstatovano povećanje koncentracija azot dioksida i suspendovanih čestica, ali je to očekivano s obzirom na izvore emisije i na meteorološke uslove za ovo doba godine, rečeno je danas u Gradskom zavodu za javno zdravlje.

Kako se navodi u izjavi za agenciju Beta, najveća zagadjenja vazduha u Beogradu se registruju na mernim mestima u blizini velikih saobraćajnica, a u zimskom periodu, i u područjima gde je veliki broj kotlarnica i individualnih ložišta.

„Temperaturna inverzija onemogućava vertikalno kretanje vazdušnih masa sa zagadjujućim materijama u više slojeve atmosfere, što uslovljava da polutanti ostaju ‘zarobljeni’ u vazduhu u najnižem sloju atmosfere. Situacija se značajno poboljšava kada duva vetar, pa je u Beogradu kvalitet vazduha značajno bolji kada duva košava“, navodi se u izjavi.

Dodaje se da stručnjaci Gradskog zavoda za javno zdravlje, kada su koncentracije zagadjujućih materija povećane, daju preporuke za ponašanje gradjana, naročito onih sa hroničnim respiratornim i kardiovaskularnim oboljenjima koji mogu imati tegobe u smislu otežanog disanja i pogoršanja postojeće kliničke slike.

Njima se savetuje skraćenje boravka i smanjenje fizičkog napora na otvorenom, redovno uzimanje terapije i javljanje lekaru po potrebi, navodi se u izjavi iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Dodaje se da praćenje kvaliteta vazduha obuhvata merenja koncentracije sumpor dioksida, čadji, azot dioksida, suspendovanih čestica, ugljen monoksida, prizemnog ozona, benzena i drugih lako isparljivih organskih jedinjenja, sadržaja teških metala i policikličnih aromatičnih ugljovodonika u suspendovanim česticama, taložnih materija i njihovog sadržaja, kao i specifičnih zagadjujućih materija medju kojima su formaldehid, akrolein, amonijak i vodonik sulfid.

Dobijeni rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u Beogradu se uporedjuju sa vrednostima propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike