Poverenik: Potpisi porodilja verovatno falsifikovani

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić uputio je Republičkom javnom tužilaštvu dopis kojim ga je obavestio da su rezultati nadzora nad sprovodjenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, povodom obrade ličnih podataka porodilja od strane preduzeća Care Direct, ukazali da su u odredjenom broju slučajeva potpisi porodilja “mogli biti neverodostojni odnosno falsifikovani”.

Kako se navodi u saopštenju Poverenika, rezultati su dobijeni na osnovu nadzora ugovora o saradnji preduzeća Care Direct sa 45 zdravstvenih ustanova u Srbiji, na osnovu kojih su ustanove delile obrasce u koje se upisuju podaci o ličnosti porodilja “uz njihov obavezan potpis”.

“Primera radi, u Novom Sadu, uvidom u uzorak od 398 potpisanih formulara utvrdjeno je da je čak 116 obrazaca potpisano inicijalima porodilja. Navedena činjenica, zajedno sa izjavama pojedinih porodilja koje su tvrdile da ništa nisu potpisale, ukazuje na postojanje indicija da bi u vezi sa obradom podataka porodilja moglo biti počinjeno više krivičnih dela”, navodi se u saopštenju.

U dopisu, koji je Poverenik uputio Republičkom javnom tužilaštvu, izrazio je uverenje da će ta institucija preduzeti dalje mere iz svoje nadležnosti.

(Beta)

Ostavite komentar