Profesionalni vojnik do 48. umesto do 40. godine života

Ministar odbrane Bratislav Gašić naložio je da se sagledaju mogućnosti i pronađu modaliteti produženja ugovora o radu profesionalnim vojnicima do navršenih 46-48 godina života, umesto sadašnjih 40 godina.

Ujedno, kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, trebalo bi pronaći model da ta kategorija profesionalnih vojnih lica po isteku ugovora ostvari prednost prilikom popune Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministarstvo odbrane u saopštenju naglašava da je Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija eksplicitno predviđena mogućnost zasnivanja radnog odnosa u službi za obezbeđenje preuzimanjem lica koja su stekla iskustvo na istim ili sličnim poslovima u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, poslove odbrane, Vojsci Srbije ili Bezbednosno-informativnoj agenciji.

Uvaženo je mišljenje Ministarstva odbrane na odredbu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji, kojim se predlaže da se, izuzetno, u radni odnos za obavljanje posla komunalnog policajca može primiti profesionalni vojnik preuzimanjem iz Vojske Srbije, pod uslovom da ispunjava i ostale uslove predviđene tim zakonom.

Iz Ministarstva odbrane podsećaju da se važeći Ugovor o radu na određeno vreme zaključuje na vremenski period do tri godine i može se obnavljati, s tim da važnost poslednjeg ugovora ističe krajem godine, u kojoj profesionalni vojnik navršava 40 godina života, a samo izuzetno, a po odluci ministra odbrane, ugovor o radu na određeno vreme licima na pojedinim formacijskim mestima ili određenih specijalnosti ističe krajem godine u kojoj navršavaju 50 godina života.

(Tanjug)

Ostavite komentar