Prosvetari od Verbića traže isplatu naknade plate za vreme provedeno na godišnjem odmoru

Tri prosvetna sindikata uputila su danas ministru prosvete Srdjanu Verbiću zahtev za isplatu naknade plate za vreme provedeno na godišnjem odmoru u 2015. i 2016. godini.

Sindikat obrazovanja Srbije, Sindikat radnika u prosveti Srbije i GSPRS “Nezavisnost” naveli su u dopisu ministru da je u 2015. godini svaki prosvetni radnik “zakinut” u proseku za 3.000 dinara po osnovu naknade za godišnji odmor kao i da “niko ne garantuje da se to neće desiti i ove godine”.

“Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika precizirano je da zaposleni imaju pravo na naknadu plate u visini koja se obračunava i isplaćuje prema odredbama Zakona o radu za vreme provedeno na godišnjem odmoru, plaćenom odsustvu i državnom prazniku”, stoji u dopisu.

Prosvetari su naveli i da je Konvencijom Medjunarodne organizacije rada, predvidjeno da u prosek dvanaestomesečnih primanja zaposlenih ulazi i prekovremeni, noćni rad i slično.

“Zakonom o radu predvidjeno je da zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštima aktom i ugovorom o radu, za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa”, podsetili su sindikati.

Oni su pozvali ministra da “u što kraćem roku” u celosti budu isplaćene naknade plata za vreme provedeno na godišnjem odmoru zaposlenima koji su “oštećeni” kršenjem navedenih odredbi kao i da direktorima ustanova i načelnicima školskih uprava pošalje dopis koji je u skladu sa navedenim zakonskim propisima, Posebnim kolektivnim ugovorom i Konvencijom.

(Beta)

Ostavite komentar