Selaković: Trgovina ljudima je vid organizovanog kriminala

Trgovina ljudima predstavlja vid organizovanog kriminala i državni organi moraju da sarađuju, kako među sobom, tako i sa organizacijama civilnog sektora i građanima, ukoliko se želi da borba protiv trgovine ljudima bude uspešna i efikasna, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva pravde, Selaković je, povodom Međunarodnog dana trgovine ljudima, rekao da se skoro svaka država u svetu susreće sa modernim ropstvom, koje najviše pogađa siromašne zemlje i zemlje u tranziciji.

“Kao takvo, ovo delo mora biti uvek sa posebnom pažnjom i ažurnošću procesuirano od strane tužilaštva i sudova, kako zbog učionica ovog teškog dela, tako i zbog žrtve kojoj su narušena osnovna ljudska prava, a dostojanstvo uništeno”, rekao je Selaković.

On je istakao da trgovina ljudima predstavlja vid organizovanog kriminala koji prevazilazi teritoriju jedne države i ima oblik regionalnog i međunarodnog udruživanja pojedinaca i krimilanih grupa.

“Zato je od izuzetnog značaja da postoji čvrsta međunarodna saradnja među institucijama i državnim organima“, naglasio je ministar pravde.

Prema njegovim rečima ta saradnja definisana je međunarodnim konvencijama i posebnim bilateralnim ugovorima koje je Srbija zaključila sa drugim državama.

“Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći predviđa posebne mere, naročito značajne kod otkrivanja i suzbijanja krivičnih dela sa elementima organizovanog i transnacionalnog kriminala, i omogućava i neposrednu komunikaciju između pravosudnih organa što doprinosi efikasnijem i blagovremenom pružanju pravne pomoći“, naglašava Selaković.

On je podsetio da je Srbija zaključila 51 ugovor sa 30 zemalja, pristupila konvencijama Ujedninjenih nacija i njenih organizacija, kao i ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o trgovini ljudima, kojima je dodatno regulisala svoju saradnju sa ostalim državama kada je u pitanju krivično delo trgovina ljudima.

(Tanjug)

Ostavite komentar