Srbija visoko korumpirana zemlja

Srbija je sa indeksom percepcije korupcije 40 i dalje visoko korumpirana zemlja i nalazi se na 71. mestu od 168 zemalja, saopštila je danas Transparentnost Srbija na predstavljaju Indeksa percepcije korupcije za 2015. godinu.
Srbija je popravila položaj na listi budući da je u prošlogodišnjem izveštaju sa indeksom percepcije korupcije 41 bila na 78. mestu, ali je tada broj zemalja bio veći – 175,  ističe se u izveštaju TS, u kojem se navodi da je Srbija kao i u prethodnih 15 godina svrstana u zemlje s veoma rasprostranjenom korupcijom. “Ovakav rezultat teško može biti iznenadjenje kada se ni osnovni strateški dokumenti za suzbijanje korupcije – Nacionalna strategija i Akcioni plan iz 2013. godine – ne sprovode dosledno, a nema odgovornosti za kršenje propisanih rokova i obaveza”, navodi se u saopštenju. Srbija je iza svih članica EU, dok su u regionu iza Srbije samo Bosna i Hercegovina (76. mesto i skor od 38), Albanija (88. mesto i skor 36) i Kosovo koje je dato zasebno i nalazi se na 103. mestu sa skorom 33. “U situaciji kada, medijski snažno eksploatisane, represivne aktivnosti u borbi protiv korupcije nemaju sudski epilog, a istovremeno izostaje ili kasni delovanje na preventivnoj strani, stagnacija na listi percepcije korupcije nije iznenađenje”, navodi se u saopštenju za Srbiju. Kao faktori navode se i netransparentnost u donošenju odluka, odbijanje vlasti da obelodani dokumente koje traže predstavnici javnosti, izuzeci u sprovodjenju procedura poput ugovora bez nadmetanja, partijski uticaj na javni sektor, nepotpun pravni okvir kao i nepotrebne procedure i državne intervencije koje povećavaju mogućnosti za korupciju. “Brojni problemi na koje je Transparentnost Srbija ukazivala u toku i posle izbornih kampanja 2012. i 2014, a u nekim slučajevima još od 2004. nisu rešeni i Srbija će očigledno ući u novi izborni proces bez razrešenih optužbi za kupovinu glasova, sa neuredjenom ‘funkcionerskom kampanjom’ i nizom spornih pitanja u vezi sa finansiranjem kampanje i njenom kontrolom”, navodi Transparentnost. Na čelu liste je Danska (91 poen), a začelje dele Severna Koreja i Slomalija sa po osam poena.  

Indeks se inače sačinjava na osnovu procena stručnjaka, predstavnika institucija i poslovnih ljudi, iz istraživanja koje sprovode međunarodne organizacije. 

(Beta)

Ostavite komentar