Šta se sve može na glasanju a šta vam se neće tolerisati?

Lična karta, pasoš, važeća vozačka dozvola ili bilo koji dokument sa fotografijom i JMBG-om, biće dovoljni da građani u nedelju na predsedničkim izborima dokažu svoj identitet i glasaju za svog predsedničkog kandidata.

RIK podseća da će birači kojima je istekla lična karta moći da glasaju pod uslovom da biračkom odboru, uz nju, prilože i potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova o podnetom zahtevu za izdavanje nove lične karte.

Birači koji su iz zdravstvenih razloga sprečeni da dođu na biračko mesto, kao i osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica, mogu da glasaju ukoliko do 11.00 časova na dan izbora o tome obaveste birački odbor, naveli su u RIK-u. Takođe, ukazuju i da birači sa invaliditetom mogu da na biračko mesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umesto ličnog potpisivanja, koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima.

Oni koji iz nekog razloga ne mogu sami da popune glasački listić (osobe sa invaliditetom, slepi ili slabovidi, nepismeni), imaju pravo da na biračko mesto povedu onoga ko će mu u tome pomoći i glasati na onaj način kako birač odredi.

Iako je na kućne adrese građana sa pravom glasa stigao i poziv za glasanje na izborima, nije neophodno imati ga kod sebe prilikom dolaska na biračko mesto. Preciznije, ako poziv nije poneo, članovi biračkog odbora birača na osnovu dokumenta koji je poneo za indetifikaciju pronalaze u biračkom spisku.

Po utvrđivanju identiteta, birač se potpisuje u izvodu iz biračkog spiska, nakon čega dobija glasački listić sa imenima kandidata. U međuvremenu, birač prolazi kontrolu kažiprsta UV lampom, kao dokaz da nije već glasao, a zatim i prskanje sprejom, kako ne bi na drugom mestu mogao da ponovi glasanje. Pošto u prostoru za glasanje zaokruži broj ispred kandidata za koga se opredelio, listić ubacuje u glasačku kutiju.

Glasački listići sa dopisanim raznim parolama, Čiča Glišama, sportskim i filmskim junacima biće važeći ako je birač prethodno zaokružio ili podvukao ime kandidata. Zaokruživanje rednog broja kandidata, ali i podvlačenje samo imena i/ili prezimena kandidata, kao i zaokruživanje ili podvlačenje imena ili dela imena predlagača kandidata, smatraće se takođe važećim glasom. Listić će biti važeći i ako je moguće utvrditi za koga je glasano, bez obzira na to što su imena drugih kandidata ili naziv.

Nevažeći glasački listić je onaj koji nije popunjen, ili listić koji je tako popunjen da se ne može pouzdano utvrditi za kog kandidata se birač opredelio. Nevažeći je i onaj na kome se glasač opredelio za više od jednog kandidata, prenosi Blic.

Na glasanju je zabranjeno zadržavanje svih onih koji nisu uključeni u sprovođenje izbora, kao i korišćenje mobilnih telefona, fotoaparata i kamera. Narušavanje reda na biračkom mestu, i u tom slučaju je moguće prekinuti glasanje na njemu, što se sve unosi u zapisnik. Ako je prekid glasanja trajao duže od jednog sata, ono se produžava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike