Studija: Svaka treća žena žrtva porodičnog nasilja u Srbiji strada od vatrenog oružja

U Srbiji su od 2012. do 2015. godine 124 žene ubijene u porodičnom nasilju, od kojih 48 vatrenim oružjem, zbog čega je neophodna dosledna primena zakona o oružju i municiji i o sprečavanju nasilja, kao i unošenje rodne dimenzije u vladine politike poput legalizacije oružja, ocenjeno je danas na predstavljanju studije „Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje“.

Centar za istraživanje javnih politika je saopštio da su učesnici konferencije u Beogradu naveli da je nepoverenje u sposobnost institucija da pruže bezbednost gradjanima jedan od ključnih razloga za posedovanje oružja, ali i razloga zbog kojih žrtve rodno zasnovanog nasilja i dalje retko prijavljuju nasilje. 

Ocenjeno je i da je profesionalno i „senzibilisano“ postupanje službenika i službenica institucija u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, a posebno onim koji uključuju upotrebu i pretnju upotrebom oružja, „najveće važnosti za jačanje poverenja u institucije“.

Učesnici konferencije ukazali su i na potrebu održivosti uspostavljenih funkcionalnih državnih i nedržavnih mehanizama u zaštiti žrtava nasilja u porodici, i omogućavanja stalnog jačanja kapaciteta aktera koji doprinose suzbijanju nasilja i kulture oružja u društvu, posebno u kontekstu realizacije obaveza preuzetih akcionim planovima za pregovore o pristupanju Srbije EU za poglavlja 23 i 24, kao i aktivnostima predvidjenim Nacionalnim akcionim planom za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN „Žene, mir, bezbednost“ u Srbiji od 2017. do 2020. godine.

Istraživanje zloupotrebe oružja u rodno zasnovanom nasilju sprovedeno je u okviru projekta „Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno zasnovano nasilje kroz gradjansku akciju i javno zagovaranje politika“ koga je podržala ambasada Holandije u Srbiji kroz program Matra.

(Beta)

1 komentar
  1. kojeimedadam

    TENDENCIOZNA LAŽ…u Srbiji je – SVE LAŽ, SAMO LAŽ i ništa osim LAŽI – ……..Banalni dokaz: U tekstu ..Vesti…( U Srbiji su od 2012. do 2015. godine 124 žene ubijene u porodičnom nasilju ) => 730 dana / 124 = 5,88 …to jest “ svaka 6-ta žena „. A …studije tipa „Zloupotreba oružja i RODNO zasnovano nasilje“ su privatne & plaćene. …………………………….Voleo bih da mi neko objasni šta traži reč ..RODNO…u nazivu studije? Na šta se sa “ tom reči “ u Srbiji – aludira?

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike