najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Telekom Srbija: mts Antena TV testira mrežu

Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze trenutno vrši testiranje i podešavanje tehničkih parametara mreže novoosnovanog preduzeća „mts Antena TV“ i u tu svrhu vrši distribuciju dodatnih televizijskih kanala, saopštila je danas kompanija Telekom Srbija.

Četiri nacionalna emitera (RTS, B92, Prva i Hepi) saopštila su juče da su Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze i Telekom Srbija, „grubo kršeći zakon“, počeli emitovanje 26 televizijskih kanala u zemaljskom digitalnom servisu „Antena plus“.

Kompanija Telekom Srbija saopštila je danas da novoosnovna kompanija mts Antena TV uvodi novi servis distribucije medijskog sadržaja s uslovnim pristupom, a u skladu sa svim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Preduzeće „mts Antena TV“ osnovali su kompanija Telekom Srbija i Javno preduzeće Emisiona tehnika i vlasnici su istog sa podjednakim vlasničkim udelima.

Nacionalne televizije navode da su privredna društva preuzela nadležnosti nezavisnog regulatornog tela REM, koji je jedini nadležan da izdaje dozvole za emitovanje televizijskog programa na osnovu javnog konkursa.

U saopštenju, Telekom Srbija je navela da „uvažavajući novonastale okolnosti, JP Emisiona tehnika i veze, nastojaće da period testiranja bude što kraći“.

Navodi se da će „mts Antena TV“ komercijalno početi da pruža uslugu 1. novembra ove godine, a da će početkom komercijanog rada sadržaji kanala biti zaštićeni i pristup će se naplaćivati.

Telekom Srbija, Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze i „mts Antena TV“ nastaviće da sprovode aktivnosti u skladu sa zakonom.

„Novi servis doneće širu ponudu i mogućnost izbora svim gradjanima Srbije, posebno u ruralnim sredinama i pozitivno će uticati na cene i kvalitet usluga na tržištu“, piše u saopštenju.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike