TS: Vlada mora da se više posveti borbi protiv korupcije

Vlada Srbije u naredne četiri godine bi borbi protiv korupcije morala da posveti znatno više pažnje nego što je činila do sada i nego što je učinjeno u ekspozeu premijera, da bi u toj oblasti došlo do potrebnog napretka, ocenila je danas nevladina organizacija Transparentnost Srbija.

“Aktuelna vlast nosi veću odgovornost za rezultate od svih prethodnika, zato što približavanje EU, sudeći po iskustvima drugih, predstavlja jedinstvenu i neponovljivu priliku za sistemske reforme. Dobro je što je borba protiv korupcije ponovo proklamovana kao jedan od prioriteta. Medjutim, iznenadjeni smo što je rešavanju ovog problema posvećeno manje pažnje nego 2014, a pogotovo 2012”, navodi se u saopštenju Transparentnosti.

Ta organizacija je ocenila da do sada postignuti rezultati u sprovodjenju antikorupcijskih mera nisu takvi da bi opravdali bilo kakvo umanjenje obima i intenziteta, naprotiv.

“Deo programa Vlade koji govori o korupciji polazi od konstatacije da ‘Srbija uspešno primenjuje svoju Strategiju za borbu protiv korupcije iz 2013. godine’, iako precizni pokazatelji govore potpuno suprotno. Tako, prema izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije za prošlu godinu, od 422 aktivnosti predvidjene za poslednji izveštajni period samo njih 82 je bilo realizovano u skladu sa postavljenim indikatorom, a od toga samo 29 na predvidjeni način i u propisanom roku”, dodaje se.

Transparentnost je podsetila da je premijer “po ko zna koji put” najavio usvajanje Zakona o poreklu imovine” ali i ukazala da se po onome što je naveo u ekspozeu može zakjučiti da je reč o unakrsnoj kontroli imovine i prihoda, što je mehanizam koji zakonski postoji već 13 godina.

“Može se pohvaliti entuzijazam sa kojim su u ekspozeu najavljene izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i to da će ovaj organ dobiti ‘instrumente za rad’, jer je reč o rešavanju problema koji su poznati već godinama. Slično kao i Agencija, i drugi nezavisni državni organi (Zaštitnik gradjana, Poverenik za informacije, Državna revizorska institucija…) u godišnjim izveštajima stalno ukazuju na probleme iz svojih oblasti i potrebu za izmenama zakona, ali, po oceni TS, izostala je adekvatna reakcija Skupštine i Vlade na te inicijative. U ekspozeu nema obećanja da će se u tom pogledu nešto promeniti”, ocenjeno je u saopštenju.  

Kao nedostatak premijerovog programa takodje se navodi i to što se nedovoljno govori o prevenciji korupcije.

(Beta)

Ostavite komentar