najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Ubuduće kazne i za studente plagijatore

Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je novi Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata, kojim se plagijat prvi put tretira kao prekršaj. Proširen je spisak prekršaja, ali i kazni za studente, a uvedeni su prekršaji poput varanja na ispitu uz pomoć bubice i ometanja nastave duže od jednog časa. Za sledeću sednicu odložene su tačke koje su javnost najviše interesovale – Pravilnik o postupku utvrđivanja plagiranja, autoplagiranja, izmišljanja rezultata i krivotvorenja, kao i Kodeks profesionalne etike BU i Pravilnik o postupku pripreme i uslovima za odbranu doktorske disertacije.

Plagijatorstvo kao studentski prekršaj definisano je kao „podnošenje delimičnih ili potpunih plagijata u okviru domaćih zadataka, seminarskih ili semestralnih radova, laboratorijskih vežbi ili izveštaja, projekata ili drugih predispitnih ili ispitnih obaveza”.

Kao prekršaji su navedeni: neovlašćeno fotokopiranje udžbenika radi prodaje, uništavanje imovine fakulteta, polaganje ispita umesto drugog, ometanje nastave duže od jednog časa…

Studente ova poslednja stavka posebno brine, jer smatraju da može da bude zloupotrebljena prilikom svakog studentskog protesta.

Profesori su objasnili da to nije bila namera, već je ideja da se spreči da se pod „kapom” protesta čine drugi prekršaji.

Senat je usvojio odluku da na svim fakultetima ubuduće bude šest ispitnih rokova, a predstavljen je i novi model finansiranja fakulteta.

(S. Gucijan, Politika)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike