UNHCR zabrinut zbog porasta broja izbeglica na granicama

UNHCR je danas izrazio zabrinutost zbog restriktivnih pravila u odredjenom broju evropskih zemalja koje nameću dodatne nepotrebne patnje izbeglicama i tražiocima azila širom Evrope, stvarajući haos na nekoliko državnih granica i poseban pritisak na Grčku.
Austrija je 17. februara objavila da će uvesti dnevno ograničenje od 3.200 osoba za ulazak na njenu teritoriju i primati samo 80 novih zahteva za azil dnevno. Slovenija se povela tim primerom i najavila slično ograničenje prelaska njenih granica.

Uz to, 18. februara, direktori policija Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije izdali su saopštenje o dogovoru da zajednički profilišu i registruju izbeglice na granici Makedonije i Grčke, kao i da preduzmu niz dodatnih aktivnosti usmerenih na upravljanje tom situacijom.

UNHCR navodi da “koordinirane aktivnosti mogu pomoći u upravljanju migratornim tokom”, ali da je različita interpretacija saopštenje dovela “do porasta rizika skopčanih sa zaštitom izbeglica i tražilaca azila, naročito onih sa posebnim potrebama poput dece bez roditeljske pratnje i dece odvojene od roditelja, a u pratnji drugih odraslih osoba”.

Dodaje se da je sporno odsustvo uredne registracije u skladu s evropskim i medjunarodnim standardima, odabir ljudi na osnovu nacionalne pripadnosti i drugih kriterijuma a ne potrebe za pravnom zaštitom, dok se ljudi ostavljaju na otvorenom po jako hladnom vremenu i izloženi su riziku od nasilja i eksploatacije u rukama krijumčara.

UNHCR je upozorio da takva praksa takodje podriva i prošlonedeljne zaključke Evropskog saveta da ljudi moraju podneti zahtev za azil onda kada stignu do neke zemlje EU da bi mogli da udju bez odgovarajućih putnih dokumenata u EU.

Domino efekat dnevnih kvota Austrije i Slovenije i njihov zajednički pristup s Hrvatskom, Srbijom i Makedonijom već je doveo do “gomilanja” izbeglica, tražilaca azila i migranata u Grčkoj i Makedoniji gde se za blizu 700 ljudi, uglavnom državljana Avganistana, ne dozvoljava prijem u Srbiju, piše u saopštenju.

Prema UNHCR, države moraju obavestiti izbeglice i tražioce azila o svojim procedurama i dati jasne informacije o kriterijumima za pristup teritoriji, azilu ili povratku, u skladu s važećim zakonima.

UNHCR je naveo da se stiče utisak da se neke evropske zemlje više usredsredjuju na to kako da ne dozvole izbeglicama i migrantima pristup njihovoj terotoriji, dodavši da neke države prebaciju problem na one posle njih umesto da istinski pokušaju da podele odgovornost i budu solidarne jedna sa drugom i sa onima kojima je potrebna zaštita.

(Beta)

Ostavite komentar