Ustavni sud: Sporazum o ZSO nije u potpunom skladu sa Ustavom Kosova

Ustavni sud Kosova odlučio je danas da Sporazum o asocijaciji/zajednici opština sa srpskom većinom (ZSO) nije u potpunosti u skladu sa duhom kosovskog Ustava, ali je dao saglasnost da se nastavi sa osnivanjem ZSO. 

Ustavni sud je saopštio da je utvrdio da “principi kao elaborisani u Asocijaciji/Zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu –  opšti principi/glavni elementi” nisu u potpunosti uskladjeni sa duhom kosovskog Ustava, njegovim članom 3. stavom 1, Poglavljem II i Poglavljem III”.
Ta sudska institucija je, medjutim, dala saglasnost da se nastavi sa osnivanjem ZSO, dodavši da Vlada Kosova treba da “ima u vidu” primedbe Ustavnog suda pri izradi dekreta koji treba da usvoji i dostavi toj sudskoj instanci, treba da usvoji i dostavi toj sudskoj instanci.

Kako se navodi u saopštenju, Ustavni sud je zaključio da Prvi sporazum, ratifikovan  u Skupštini Kosova 27. juna 2013. godine i proglašen od strane kosovske predsednice, predvidja uspostavljanje Asocijacije/Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu.

Od Suda je zahtevano da oceni uskladjenost dokumenta pod nazivom “Asocijacija/Zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu – opšti principi/glavni elementi” sa duhom Ustava Kosova, odnosno sa članom 3. stavom 1. tog akta, koji se odnosi na jednakost pred zakonom, Poglavljem II koje se tiče Prava i osnovnih sloboda i Poglavljem III, vezanim za Prava zajednica i njihovih pripadnika.

Sud je konstatovao da su principi posredni dokument, na osnovu koga će biti utvrdjena primena zakonskog akta Vlade Kosova i Statuta.Dodaje se da presuda odmah stupa na snagu a da prestaje da važi privremena mera, uvedena 10. novembra 2015. godine kojom su suspendovane sve aktivnosti na ostvarivanju Sporazuma o formiranju Zajednice/asocijacije srpskih opština.

(Beta)

Ostavite komentar