Za nezakonitu obradu ličnih podataka i krivična odgovornost

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić upozorio je danas sve učesnike u izbornom procesu da mogu i krivično da odgovaraju za nedozvoljenu obradu ličnih podataka gradjana.

On je, povodom obraćanja gradjana i medija koji sumnjaju da aktivisti političkih stranaka u okviru izborne kampanje nezakonito koriste lične podatke gradjana još jednom upozorio sve učesnike u izbornom procesu da su dužni da se prema ličnim podacima gradjana odnose u skladu sa zakonom. 

Šabić je naveo da je izražena sumnja i da aktivisti stranaka nezakonito koriste lične podatke koji se odnose i na spečifična svojstva poput onih da su ljudi korisnici socijalne pomoći ili penzioneri.

„Obrada navedenih i drugih ličnih podataka gradjana, bez osnova u zakonu i bez njihovog pristanka, je nedopuštena i kažnjiva“, istakao je on, saopštio je kabinet poverenika.    

Sličnih pojava bilo je i tokom ranijih izbora i poverenik je, kako se navodi u saopštenju na njih upozoravao i reagovao u skladu s ovlašćenijma, „uključujući i podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv odgovornih funkcionera vlasti, odnosno političkih stranaka“.

„Prekršajni postupci su u nekim slučajevima doveli do kažnjavanja odgovornih funkcionera, ali samo skromnim, zakonom predvidjenim prekršajnim kaznama“, rekao je Šabić.

On je podsetio da pravni sistemu predvidja i znatno ozbiljnije oblike odgovornosti a koji praktično ne funkcionišu i koje treba aktivirati.

Šabić je citirao u saopštenju odredbe zakona po kojima će se onaj „ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obradjuju i koriste na osnovu zakona neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni, kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine“.

U zakonu je navedeno i da će biti kažnjen i onaj „ko protivno zakonu prikuplja podatke o ličnosti gradjana ili tako prikupljene podatke koristi“ dok će  službeno lice, ukoliko to uraditi u vršenju službe, biti kažnjeno zatvorom do tri godine.Šabić je naveo i da gradjani u tim slučajevima mogu da podnesu privatne tužbe a kad je u pitanju službeno lice „imaju pravo da se obrate tužilaštvu i MUP-u koji su obavezni da okolnosti provere te da prema izvršiocima krivičnih dela preduzmu zakonom predvidjene mere.“

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike